Titularizare - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
50 ani
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
1972-2022
Du-te la conținut

Titularizare

Examene
Mobilitatea personalului didactic pentru
anul școlar 2022-2023

Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - 2022
Centrul de Concurs nr. 2 - LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN”, IAȘI
 • Proba scrisă se desfășoară în data de 13.07.2022, începând de la ora 9:00 și durează patru ore.
 • Accesul candidaților în centrul de concurs se face în intervalul 7:00 - 8:00, pe la intrarea elevilor și amfiteatru (Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași), respectiv intrarea elevilor (Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași), în baza actului de identitate valabil. În cazul schimbării numelui, candidații vor prezenta și o copie a certificatului de căsătorie, divorț etc.
 • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.
 • Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloace electronice, de calcul ori de comunicare.
 • Eventualele contestații se depun la Registratura Inspectoratului Școlar Județean Iași sau se transmit online la titularizare@isjiasi.ro în zilele de 19 iulie 2022, după afișarea rezultatelor la Centrul de Concurs, până la ora 21,00 și 20 iulie 2022 de la ora 8,00 până la ora 12,00. În cazul în care contestația se transmite prin poșta electronică candidatul anexează și o copie a buletinului/cărții de identitate.

MULT SUCCES!


Mobilitatea personalului didactic pentru
anul școlar 2020-2021


Mobilitatea personalului didactic pentru
anul școlar 2019-2020

Candidații repartizați la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași, pentru a susține inspecția specială la clasă  în cadrul Concursului de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2019, sunt invitați să participe  la ședința de instruire ce va avea loc în amfiteatru (corp nou), în ziua de LUNI 3 iunie 2019 ora 18,30  pentru  disciplinele:

• LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
• ARTE VIZUALE
• CHIMIE
• CULTURĂ CIVICĂ
• EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
• ISTORIE
• LIMBA FRANCEZĂ
• LIMBA ITALIANAMobilitatea personalului didactic pentru
anul școlar 2018-2019

Candidații repartizați la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași, pentru a susține inspecția specială la clasă  în cadrul Concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2018, sunt invitați să participe  la ședința de instruire ce va avea loc în amfiteatru (corp nou), în ziua de vineri 11 mai  2018 ora 16.00  pentru  disciplinele:
 • LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
 • FIZICĂ
 • EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
 • CULTURĂ CIVICĂ
 • ISTORIE


Mobilitatea personalului didactic pentru
anul școlar 2017-2018

Candidații repartizați la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași, pentru a susține inspecția specială la clasă  în cadrul Concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2017, sunt invitați să participe  la ședința de instruire ce va avea loc în laboratorul de fizica (etajul II), în ziua de miercuri 31 mai  2017 ora 14.00  pentru  disciplinele:
 • LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
 • LIMBA FRANCEZĂ
 • EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Prezența candidaților la instruire în ziua şi la ora stabilită, conform graficului, este obligatorie.
Menționăm că după instruire candidații vor extrage și biletul în vederea susținerii lecției.  
Candidații care doresc să echivaleze inspecția la clasă cu inspecția susținută în vederea acordării examenului de definitivat, vor depune copie a procesului verbal de la inspecție.  


Mobilitatea personalului didactic pentru
anul școlar 2016-2017

Candidații repartizați pentru a susține inspecția specială la clasă în cadrul Concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2016, sunt programați la ședința de instruire în ziua de
joi 02 iunie 2016, în Laboratorul de fizica, astfel:
 • 15.00 - 15.30 LIMBA ROMÂNĂ
 • 15.30 - 16.00 EDUCAȚIE FIZICĂ
  • Prezenţa candidaţilor la instruire în ziua şi la ora stabilită, conform graficului, este obligatorie!
 • Planificarea inspecțiilor la clasăMobilitatea personalului didactic pentru
anul școlar 2015-2016

Candidații repartizați pentru  a susține inspecția specială la clasă în cadrul Concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea  2015, sunt programați la ședința de instruire în ziua de
joi 28 mai 2015, în Laboratorul de fizica, astfel:
 • 14.00 - 14.30 ISTORIE
 • 14.30 - 15.00 ED. FIZICĂ
 • 15.00 - 15.30 CHIMIE
  • Prezenţa candidaţilor la instruire în ziua şi la ora stabilită, conform graficului, este obligatorie!
Pentru cadrele didactice care depun  dosar în vederea pretransferului:
Înapoi la cuprins