Secretariat - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
50 ani
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
1972-2022
Du-te la conținut

Secretariat

Resurse umane
ANUNȚ  IMPORTANT  privind  acordarea rechizitelor școlare gratuite
Cerere pentru acordarea de rechizite şcolare gratuite

Cererile privind eliberarea de documente (adeverințe), solicitate de către părinți/tutore/ elev se vor trimite online, la adresa de email secretariat@ltmcis.ro, în intervalul orar  11.00-15.00.
Eliberarea documentelor  se va face în 48 h, de la solicitare,  pe adresa de email specificată.
Relații suplimentare  la telefon 0232 257 408, în intervalul orar 11.00-14.00.   


Elevii,  care au împlinit vârsta de 18 ani, pentru a  primi alocație de stat până la finalizarea cursurilor (30 iunie), trebuie să întocmescă un dosar cu următoarele documente:
  • Cerere - tip (se depune în luna în care împlinește 18 ani)
  • Copie după  actul  de identitate al elevului (atenție la expirarea termenului de valabilitate)
  • Extras de cont (de la bancă) pentru elevii care au card pe numele lor (nu se acceptă carduri pe numele părinţilor!!!).
Cei care nu au card pe numele lor vor primi alocaţia acasă, prin mandat poştal.
      
Documentele se trimit on-line pe adresa de email: secretariat@ltmcis.ro
Înapoi la cuprins