Rezultate - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
50 ani
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
1972-2022
Du-te la conținut

Rezultate

Proiecte > LLP/ Eramus+ > KA1 2016-2017
Prezentare finală proiect Erasmus+ KA1


În urma participării la cursurile de formare, profesorii au pus/vor pune în practică cunoștințele acumulate pe durata mobilităților astfel:
1. LIMBA ENGLEZĂ:
·       From Wales to Wallachia. Activitate de construire a unor proiecte de grup bazate pe interacțiune, cercetare și prezentare de informații din cultura și civilizația britanică, centrată pe istoria și tradițiile galeze în comparație cu istoria și tradițiile românești. În prima etapă, grupele de lucru s-au documentat din sursele recomandate (fișe date de profesor, manuale școlare și hărți, enciclopedii online) și au selectat materialul  pentru proiecte; în etapa următoare, s-au montat informațiile, iar conținuturile au fost redate divers, fie sub forma unor broșuri lucrate în Publisher, fie ca Gif cu suport audio folosind telefon/tableta, sub forma unui chestionar si a unor flash-cards digitale, ca suport pentru un concurs de cultură generală pe modelul  aplicațiilor Quizlet și Kahoot.
·       Biographies Worth Learning from. Activitate desfășurată la ora de opțional liceu: miniproiecte individuale despre personalități ale istoriei, culturii și civilizației britanice (cu accent pe cele galeze), folosind telefon/tabletă sau computer atât la faza de cercetare și sintetizare cât și la cea de prezentare în clasă. Miniproiectele au avut două obiective principale: descoperirea de către fiecare elev, în mod autonom,  a unor informații factuale oferite de web (în limba engleză) despre oameni ce au marcat istoria și civilizația și de la care generația lor ar avea de învățat; și conștientizarea de către elevi, ca utilizatori ai internetului și ca viitori profesioniști, a modului eficient și etic de folosire a datelor și resurselor digitale, cu accent pe accesarea, selectarea și evaluarea atentă în realizarea temelor și proiectelor.  
·       The Power of Words. Activitate ce se va desfășura la curriculumul opțional liceu (clase de intensiv limba engleză) în anul școlar următor: descoperire, receptare critică și  popularizare a unor creații lirice în engleză, reprezentative  pentru tematica lor universală, imagine și muzicalitate. Ținta activității va fi deprinderea elevilor de a îmbina cunoștințele de literatură și mijloacele de prezentare pentru obținerea unui produs multi media care să susțină apetența adolescenților pentru poezie, pentru artă în general. La realizarea acestor materiale, care să aibă și formă textuală, sonoră și vizuală, elevii vor lucra în perechi; li se vor recomanda câteva fragmente de proză și poezie din operele lui Dylan Thomas, Robert Frost, Th. S. Eliot, Wallace Stevens, W.H. Auden, Seamus Heaney, etc., pe care să le valorifice prin utilizarea aplicațiilor Snapseed sau SparkPost, într-un colaj de fotografie și text, recitat și înregistrat de ei înșiși, și pe care să le prezinte pe o platformă digitală utilizând Padlet. Tot pe o asemenea platformă, în cadrul cursului opțional, elevii vor posta impresii, sugestii și comentarii despre subiectele propuse de aceștia pentru curiculumul respectiv, le editează și le extind după caz, pe parcursul câtorva săptămâni, cu posibilitatea de a primi feedback textual sau audio de la colegi și profesor.
·       Multimedia during classes: utilizarea mijloacelor media în timpul orelor de curs (calculator, videoproiector, CD-player, tabletă, smartphone) pentru activitățile de Listening, vizionare documentare, scurt metraje cu ocazia diferitelor activități culturale (Christmas, Halloween, Easter) sau filme artistice (ecranizări ale literaturii clasice britanice și americane), prezentări pps pe diferite teme din programa școlară obligatorie și opțională, utilizarea dicționarelor online (Oxford, Collins, Macmillan) pentru activitățile de Writing.
·       Words Rush: competiție între elevii din aceeași clasă, axată pe jocul 4 Pics 1 Word, în care elevii trebuie să ghicească un cuvânt în limba engleză pe baza a patru imagini care au un punct comun. La finalul semestrului, primii 5 clasați (cu cele mai multe cuvinte), primesc un premiu.
·       Drama skills: Activitate desfășurată la ora de opțional liceu (intensiv limba engleză): integrarea unei lecții pe tema King Lear de William Shakespeare folosind informații și activități noi și interesante care au fost prezentate la curs; pregătirea, împreună cu elevii clasei a VIII-a (intensiv engleză), a două scenete în limba engleză care au fost prezentate cu ocazia sărbătorilor de Halloween și de Crăciun; folosirea tehnicilor dramatice și a activităților creative specifice domeniului teatral în vederea dezvoltării capacității de comunicare a elevilor; pregătirea elevilor în vederea participării la cele două concursuri de teatru anuale (English on Stage și History Enacted) organizate de MATE și ISJ Iași.
2. LIMBA FRANCEZĂ:
·       Introducerea de «expressions imagées» în cadrul temelor «animaux», «aliments», «corps», la orele cu elevii de nivel A1/A2, folosind imagini şi asocieri cu limba română dar şi cu alte limbi străine cunoscute, ca de exemplu engleza şi italiana, astfel încât elevilor să nu le fie greu să înteleagă şi să reţină uşor şi cu plăcere. Acolo unde a fost posibil, ca de exemplu la animale, s-au adăugat şi onomatopee, spre deliciul tuturor.
·       Începând cu nivelul A2 explicaţiile de gramatică au fost însoțite de câte un videoclip din seria Français avec Pierre.
·       Tot la nivelul A2 au fost prezentate şi cele mai frecvente prescurtări din limbajul SMS prin exerciţii de asociere şi au fost fixate prin exerciţii de transformare a unui text din limbaj SMS în limbaj normal şi invers.
·       La elevii mai mari, de nivel B1/B2, se fac trimiteri la limbajul vorbit ce provine adesea din suburbiile franceze ale căror realităţi sociale, culturale şi lingvistice pot fi prezentate prin filme şi muzică (de exemplu Grand Corps Malade). Toate acestea fac parte din societatea franceză actuală şi nu pot fi înţelese dacă nu sunt cunoscute şi explicate.
·       Pe viitor se propun folosirea unor videoclipuri sau fragmente de videoclipuri ale umoriştilor francezi care să servească atât pentru familiarizarea elevilor cu limbajul modern, cât şi cu realităţile civilizaţiei franceze actuale;
·       programa de curs optional Cinéma et médias, propus la clasa a XII-a filologie in anul scolar 2018-2019;
·       conceperea de activitati ludice folosind un soft open-source pus la dispozitie de CIEL de Bretagne;
·       crearea unei biblioteci virtuale pentru elevi si profesori de franceza folosind o platforma gratuita;
·       minim o activitate de tip "projet de classe" (blog, expozitie, roman-photo, pliant, scurt-metraj, etc) pe semestru.
3) ISTORIE :
  • Mai 2017: activitate de cunoaștere a locurilor și     monumentelor mai puțin cunoscute ale Iașului, desfășurată împreună cu     elevi din clasa a X-a, majoritatea proveniți din zonele limitrofe ale     orașului, navetiști și din familii cu venituri modeste, pentru Săptămâna     Școala Altfel. Scopul a fost de a pune în practică metode de     interacționare socială și de cunoaștere în rândul acelor elevi care își     petrec cea mai mare parte a timpului într-o săptămână făcând naveta și nu     au timpul și condițiile de a se bucura cu adevărat de șansa de a studia     într-un oraș cultural precum Iași. Acțiunea a fost inspirată de experiența     obținută în cadrul cursului de formare Diversity in Education,     din martie 2017, Bridging the Gap împreună cu Centrul     SKILLZ     din Lisabona, care propune activități comune extrașcolare copiilor din     familii modeste social, alături de cei ce provin din familii cu situații     materiale normale prin a descoperi orașul în care locuiesc și     împrejurimile. Rezultatul activității s-a concretizat într-un mini concurs     de prezentări PowerPoint despre anumite monumente, câștigător fiind Statuia     cavaleristului în atac din Copou (Monumentul Eroilor Diviziei 2-a Cavalerie sau Șarja de la Prunaru). În cadrul     întrunirii cu profesorii de Istorie din cadrul Cercului de Istorie     desfășurat la Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu“, pentru tinerii     cu dizabilități, am diseminat această activitate printr-o prezentare     PowerPoint.
  • 9 octombrie 2017: Comemorarea Holocaustului, concurs     de postere tematice care să surprindă, din perspectiva tinerilor de azi,     consecințele intoleranței rasiale și religioase. Au participat elevi din     clasele de liceu. Activitatea a fost gândită pornind de la partea a treia a     cursului de formare Diversity in Education,     referitoare la stereotipuri și concepții greșite și de la vizita la locul     pogromului din Lisabona din secolul al XVI-lea. Scopul concursului a fost     ca elevii sa transpună, în urma discuțiilor anterioare privind Holocaustul     și pericolul stereotipizării, într-o formă creativă, directă, sentimentele     relative la această problematică complexă a marginalizării unor comunități     pe criterii rasiste sau religioase, mai ales că țara noastră a fost     implicată în fenomenul Holocaustului în mod direct. Acțiunea a fost     diseminată în expoziția de pe holurile liceului, care a rămas deschisă     mult timp după 9 octombrie.
  • Pentru anul școlar următor se propune un curs     opțional de Istoria Recentă a României în care se vor prezenta teme     privind persecutarea evreilor din România, a Bisericii Greco-Catolice în     Comunism, a țăranilor în colectivizare, dar și fenomene mai recente precum     fundamentalismul religios și migrația.
Înapoi la cuprins