Parteneriate multilaterale - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
50 ani
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
1972-2022
Du-te la conținut

Parteneriate multilaterale

Proiecte > LLP/ Eramus+

COMENIUS - Proiect multilateral TOLERANCE as a Key to Social Integration Into European Dimension for Young Citizens
(august 2011- iulie 2013)

  • 14 elevi beneficiari ai proiectului si 100 de elvi participanti

  • 9 cadre didactice beneficiare si 20 cadre didactice participante

  • Coordonator proiect: prof. Daniela Ciubotariu


Programul Comenius este o componentã a programului „Învãtarea pe tot parcursul vietii”, si se adreseazã grãdinitelor, institutiilor de învãtãmînt primar si secundar. Numit dupã John Amos Comenius, considerat pãrintele pedagogiei moderne, Programul Comenius, în lumina filosofiei lui Comenius, sprijinã formarea parteneriatelor scolare, desfãsurarea proiectelor multilaterale, formarea retelelor între institutiile si organizatiile de învãtãmînt, si promoveazã mobilitatea elevilor si a profesorilor. Deoarece conditia prealabilã pentru orice activitate comunã este limba de comunicare, învãtarea limbilor strãine primeste o atentie specialã. Printre facilitãtile acestui program, amintim integrarea cunostintelor rezultate din colaborare în curriculum, pe care elevii le pot folosi ulterior, în diverse domenii (cum ar fi tehnologia informatiei si abilitãtile de comunicare, aptitudinile sociale si culturale), încurajarea studiului în strãinãtate pentru elevi si profesori, învãtarea limbilor strãine, facilitarea schimbului de experientã, dar nu în ultimul rînd însusirea valorilor culturii europene: libertate, democratie, egalitate, pluralism, diversitate, nediscriminare, justitie, solidaritate. Pentru mai multe detalii vizitati pagina web a Agentiei Nationale.

Programul Comenius în Liceul Teoretic  "Miron Costin" Iasi


Puner
ea în aplicare cu succes a obiectivelor programului de învãtare continuã necesitã cooperarea activã între statele membre. De aceea am considerat cã este o posibilitate de nepierdut, atunci cînd scoala noastrã, Liceul Teoretic „Miron Costin” din  Iasi, a fost invitatã de  Olaine Secondary School # 2 din Olaine, Letonia, sã participe alãturi de ei la proiectul multilateral Comenius, a cãrui temã este „TOLERANCE as a Key to Social Integration Into European Dimension for Young Citizens”, alãturi de alti parteneri din Polonia, Portugalia, Italia si Bulgaria. Scolile partenere au candidat în propria tarã, la concursul de proiecte lansat de Uniunea Europeanã în colaborare cu Agentiile Nationale pentru Programe Comunitare, cu acest proiect pregãtit în comun, iar bucuria a fost foarte mare, cînd am aflat cã proiectul fiecãruia dintre noi a primit finantare europeanã pentru a se derula pe o perioadã de doi ani. Obiectivul principal al proiectului îl constituie crearea unei atitudini tolerante fatã de persoanele cu nevoi speciale, persoanele de altã etnie, nationalitate, religie, fatã de copiii orfani sau abandonati si fatã de personele cu situatie materialã redusã. În decursul acestor ani, în cadrul programului care se desfãsoarã în limba englezã, elevii si profesorii acestor sase scoli au prelucrat tema aleasã printr-o gamã largã de activitãti. Elevii care fac parte din proiect au fost selectati pe baza unui interviu sustinut în limba englezã, iar o parte dintre ei se incadreazã în categoria acestor persoane defavorizate fatã de care trebuie sã dãm dovadã de tolerantã si întelegere.

Cele mai importante activitãti incluse în calendarul proiectului care s-au derulat în scoala noastrã în acesti doi ani de activitate au fost:
"   Coltul tolerantei (panou cu informatii despre proiect)
"   16 Noiembrie -Ziua internationalã a tolerantei
"   Sãptãmîna prieteniei. Toleranta -leacul violentei
"   Leu cu leu îl ajut pe colegul meu
"   Expozitia "Sãrbãtori albe în inimi colorate"
"   Crãciunul, darul bucuriei (în parteneriat cu Grupul Scolar "Vasile Pavelcu" Iasi)
"   Dezbaterea "Why should we be tolerant?" (în parteneriat cu Universitatea "Petre Andrei" Iasi)
"   Lectii despre tolerantã în cadrul orelor de dirigentie, limba englezã, istorie, culturã civicã
"   De Dragobete îti dãruiesc inima mea (în parteneriat cu Grupul Scolar „Vasile Pavelcu” Iasi)
"   Cupa tolerantei (în parteneriat cu Grupul Scolar "Vasile Pavelcu" Iasi)
"   Vizita de documentare la Palatul Parlamentului Bucuresti
"   Ziua Europeanã a Limbilor
"   The Scrabble of Tolerance
"   Realizarea numerelor 1 si 2 ale revsitelor "EuroActive"
"   Chestionare de evaluare
"   Diseminare mass-media
și grupuri yahoo
"   Postere pe tema tolerantei
"   Participarea la cele cinci reuniuni de proiect din cele cinci tãri partenere
"   Organizarea ultimei reuniuni de proiect la liceul nostru

Rezultatele finale comune celor sase tãri pertenere sînt:
"   Forum de discutii (http://www.olaine2vsk.lv/en/index-100763) si pagina web (http://tolerance-key.com/)
"   DVD cu colectie de jocuri
"   DVD cu colaj miniscenete
"   Revista EUROACTIVE NR.1/2012
"   Revista EUROACTIVE NR.2/2013
"   Calendar 2014

"   Baza de date EST a proiectului


Proiect de succes la Liceul Miron Costin Iasi - articol in presa localaÎnapoi la cuprins