Profil FLE - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Go to content

Profil FLE

Catedre > Catedra de limbi străine

Liceul Teoretic "Miron Costin" din Iasi a fost desemnat liceu pilot în cadrul Programului franco-român de modernizare a predãrii-învãtãrii limbii franceze în sistemul educativ românesc (Programme franco-roumain de renouvellement de l'enseignement-apprentissage du français dans le systeme éducatif roumain), care se va derula începand cu anul scolar 2012-2013. Proiectul, un parteneriat între Ambasada Frantei si Ministerul Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului din România, va contribui la promovarea limbii franceze în unitãtile scolare românesti si va ghida profesorii de limba francezã în modernizarea practicilor pedagogice.

Brosura de prezentare

Back to content