Evenimente și acțiuni școlare - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
50 ani
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
1972-2022
Du-te la conținut

Evenimente și acțiuni școlare50 de ani. Descoperire, devenire și autodefinire – eveniment jubiliar dedicat celei de-a 50-a aniversări a Liceului Teoretic “Miron Costin”
    

Coferința de deschidere a proiectului ACREDITARE ERSAMUS+ educație școlară 2022-2027

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI, desfășoară în cadrul proiectului Accredited projects for mobility of learners and staff in school education 2022-1-RO01-KA121-SCH-000065187
în parteneriatul „FUTURE LEARNING SPACES”, cu Germania, Spania, Finlanda și Italia.
Mobilitatea C1 - Spania, Madrid
 • tema: „Our classroom current state”
 • perioada: 27.11. - 3.12.2022
 • participanți mobilitate: 3 elevi, 2 rezerve
 • grupul de lucru C1: 20 elevi
Criterii de eligibilitate Anexa 5
Anexe selecție elevi format .doc Anexa 1   Anexa 2   Anexa 3   Anexa 4
Repartiția elevilor pentru interviu mobilitatea fizică, Spania 27 noiembrie – 3 decembrie
Rezultate finale candidaturi elevi septembrie  2022  - Mobilitate Spania 27 noiembrie -3 decembrie 2022
Notă: Din cauza numărului mare de dosare, perioada de evaluare a candidaturilor pentru grupul de lucru se prelungește până luni, 3.10.2022. Rezultatele se vor afișa după ora 14.00.
Eventualele contestatii se transmit la adresa de email elena.isai@ltmcis.ro - 03 oct 2022, până la ora 20.00 (nu se admit contestatii pentru proba de interviu).


ANUNȚ TESTARE INTERDISCIPLINARĂ TRANSFER ELEVI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023
Rezultate


Transferul elevilor pentru anul școlar 2022-2023 se va organiza în perioada 06-30 iunie 2022.
Cerere transfer

         Liceul Teoretic Miron Costin Iasi este partener  în proiectul BIG GAME (2021-1-FI01-KA220-SCH-000024098), finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Națională Italiană pentru Programul Erasmus  și coordonat de EuroED. Proiectul BIG GAME se adresează celor trei nevoi comune identificate la nivel european:
(1) promovarea abordării STEM în învățare,
(2) sprijinirea transformării digitale
(3) sprijinirea luptei împotriva schimbărilor climatice.
       În primul rând,  se dorește recunoașterea necesității de a promova și a crește abordarea STEM în predare.deoarece interesul pentru studierea disciplinelor științifice a scăzut în toată Europa.
       În al doilea rând, proiectul BIG GAME tratează problema schimbărilor climatice și lupta împotriva acesteia. Sondajele internaționale recente privind valorile pentru tineri arată că schimbările climatice, protecția mediului și problemele ecologice sunt preocupările cheie ale tinerilor. De asemenea, lupta împotriva schimbărilor climatice, alături de educație, a fost văzută ca o sarcină cheie pentru elevii Uniunii Europene.
       Participanții direcți sunt profesori din gimnaziu și liceu, elevii cu vârsta cuprinsă între 11-16 ani care provin din Finlanda, Estonia, Italia și România. Obiectiv principal - Promovarea interesului și excelenței în educația STEM prin învățarea multidisciplinară și rezolvarea problemelor legate de problemele de mediu și schimbările climatice prin furnizarea unui model de învățare online și hibrid bazat pe abordarea povestirii digitale și cea a jocurilor digitale.

Vineri, 8 aprilie 2022, a avut loc pe platforma Zoom a II a ediție a proiectului  județean „În jurul arcului carpatic - Suntem cu toții români”, cu cinci secțiuni: Istorie, Geografie și atracții turistice, Artă și literatură, Obiceiuri, tradiții și gastronomie și Științe.
         Proiectul are ca scop stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea regiunilor țării din punct de vedere istoric, geografic, cultural, etnografic și promovarea valorilor naționale, dezvoltarea mândriei naționale, încurajează promovarea toleranței, acceptării diversității culturale, lingvistice și etnice și respectului pentru oameni și locuri într-un cadru dinamic şi prietenos.
         Elevi de gimnaziu și de liceu din județul Iași (Colegiul Național, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Costache Negruzzi,” Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Liceul Tehnologic Economic de turism, Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu”, Școala Gimnazială “I. Creangă”, Școala Gimnazială „Al. Russo”), dar și din alte județe (Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Oradea, Liceul Teoretic „Dunărea” din Galați) și de peste hotare (Gimnaziul „A. Mateevici”, sat Manta, Raionul Cahul, Republica Moldova) au participat cu prezentări Power Point interesante despre diverse regiuni, pe teme stabilite anterior. Participanții au făcut schimb de cunoștințe, opinii, au recunoscut valori comune în cadrul diversității etnice, culturale, religioase și lingvistice și au fost încurajați să cultive spiritul de colaborare, toleranță și respect reciproc.
(galerie foto)


Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași, în colaborare și cu sprijinul ISJ Iași,  organizează Concursul „Terra - Mica olimpiadă de geografie”, sâmbătă 9 aprilie 2022.
Rezultate și premii
Rezultate contestații
Primii 5 elevi pe clasă sunt calificați la Etapa Națională a Concursului TERRA din 14 mai 2022. La clasa a VII-a sunt calificați primii 6 elevi ca urmare a punctajelor egale.

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI
va implementa proiectul de ACREDITARE ERASMUS+,
Accredited projects for mobility of learners and staff in school education
Anul 1 Acreditare, 2022-2023
8 fluxuri de formare, 2 rezerve
Criterii de selecție (Anexa 1) pentru cadrele didactice din echipa de implementare:
• Portofoliul candidatului:
 • cerere de înscriere tip (Anexa 2)
 • copie CI;
 • CV Europass, datat și semnat;
 • scrisoare de intenție cu motivarea participării la cursuri de formare europene, cunoașterea direcțiilor de dezvoltare propuse de Planul Erasmus al școlii și a standardelor de calitate Erasmus, nevoile individuale identificate, obiective și așteptări, rezultatele învățării și impactul urmărit, propuneri de activități după formare, modalități de diseminare și evaluare a acestora;
 • pașaport lingvistic Europass;
 • grila de autoevaluare (Anexa 3)
Portofoliile de înscriere se depun online (scanate în format PDF într-un document) pe adresa de email elena.isai@ltmcis.ro
Perioada de depunere a portofoliului: 5 - 11 aprilie 2022.

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI,
ȋn calitate de partener în proiectul de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, KA229 ERASMUS+ „Balancing Ecology and Economy – A Global Challange” (2019-1-DE03-KA229-059618_6), ÎN PERIOADA 7-12 iunie 2022
VA DESFĂȘURA MOBILITATEA FIZICĂ
C5: Teaching and learning activity in Romania: Spreading the word – Discussing Hopes and Visions with Politicians in a Conference
 
Criterii de selecție pentru elevii din echipa de lucru a proiectului:
Portofoliul candidatului:
 • cerere de înscriere tip (Anexa 1)
 • copie CI/BI;
 • CV Europass, datat și semnat de candidat;
 • scrisoare      de intenție cu motivarea participării la activitățile      proiectului, interesul pentru tema proiectului, obiective și așteptări, impactul      interacțiunii cu elevi din țările partenere/ cazarea acestora, disponibilitatea      de lucru, modul în care candidatul își propune să utilizeze, în școală și      în comunitate, competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare, gradul      de cunoaștere a activităților anterioare ale proiectului și  dacă a mai făcut parte din echipa de      proiect;
 • pașaport lingvistic Europass, avizat de profesorul de engleză      de la clasă;
 • scrisoare de recomandare din partea dirigintelui (Anexa 2);
 • acordul părinților (Anexa 3)
Portofoliile de înscriere se depun online (scanate în format PDF într-un document) pe adresa de email elena.isai@ltmcis.ro
Perioada de depunere a portofoliului: 4 – 11 aprilie 2022.


Olimpiada națională de Lingvistică - sâmbătă 19 martie 2022, ora 15.00. Intrarea candidaților se realizează între orele 14.30 – 15.00. Durata probei este de 4 ore.

Olimpiada Națională de Informatică 13 martie 2022, ora 9.00


Prietenia între oameni și popoare poate inspira eforturile de pace și construi punți între comunități. UNESCO încurajează tinerii să se implice în activități comunitare, creând viitori lideri care promovează respectul și înțelegerea între culturi, încurajează organizațiile internaționale și societatea civilă să desfășoare activități care să contribuie la eforturile de promovare a dialogului, solidarității și reconcilierii.
Cea mai simplă formă de solidaritate la nivel personal este exercitarea prieteniei. În acest context, în perioada 7-11 martie 2022, numită generic Săptămâna Prieteniei, proiect inițiat de CJRAE Iași, Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași își propune să desfășoare o serie de activități menite să  susțină importanța respectării valorilor morale ale individului, trăsături pozitive de caracter care îmbogățesc atât viața copiilor, cât şi a adulților, să încurajeze gestul frumos.
Săptămâna a debutat miercuri, 9 martie 2022 cu două activități: ”Relații sănătoase versus Capcana relațiilor toxice” și ”Impact-Stop bullying”, organizate în parteneriat cu Asociația ROR și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Iași . Desfășurate sub forma de dezbatere, elevii au fost informați în legătură cu ceea ce înseamnă bullyingul și cyberbullyingul, forme de manifestare, anturajul și influențele acestuia asupra comportamentului minorilor, modalități de prevenire a traficului de persoane. Gestul frumos a fost promovat prin realizarea de către elevii claselor a VI-a A și a VI-a B a unor semne de carte promovând mesaje, idei, valori.
(galerie foto)


Rezultate
Eventualele contestații pot fi depuse luni, 14 martie 2022, între orele 8,00-14,00, la secretariatul liceului. Rezultatele la contestatții și rezultatele finale vor fi afișate în aceeași zi după ora 21.00. Înconformitate cu Metodologia concursurilor școlare și  a regulamentului, elevii pot contesta numai punctajul inițial a propriei lucrari scrise.
În anul școlar 2021 – 2022 Olimpiada de științe socio-umane se desfăşoară numai la disciplina Filosofie, care reprezintă singura disciplină din pachetul ştiinţelor socio-umane cu etapă internațională.
Aceasta va avea loc în data de 12 martie 2022 la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași. Intrarea candidaților se realizează între orele 8.15 – 8.45. Durata probei este de 3 ore. Afișarea repartiției pe săli, rezultatele și termenul de depunere al contestațiilor se vor regăsi la avizierul și pe site-ul Liceului Teoretic ”Miron Costin” Iași.

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI,
ȋn calitate de partener în proiectul de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, KA229 ERASMUS+ „Balancing Ecology and Economy – A Global Challange” (2019-1-DE03-KA229-059618_6),
ÎN PERIOADA 14-18 MARTIE 2022 VA DESFĂȘURA MOBILITATEA VIRTUALĂ – C3 SPANIA
Ideas and Solutions – Finding a Balance
Criterii de selecție pentru elevii din echipa de lucru a proiectului:
• Portofoliul candidatului:
 • cerere de înscriere tip (Anexa 1)
 • copie CI/BI;
 • CV Europass, datat și semnat de candidat;
 • scrisoare de intenție cu motivarea participării la activitățile proiectului, interesul pentru tema proiectului, obiective și așteptări, disponibilitatea de lucru, modul în care candidatul își propune să utilizeze, în școală și în comunitate, competențele dobândite pe parcursul     stagiului de formare, gradul de cunoaștere a activităților anterioare ale     proiectului și dacă a mai făcut     parte din echipa de proiect;
 • pașaport lingvistic Europass, avizat de profesorul de engleză     de la clasă;
 • scrisoare de recomandare din partea dirigintelui (Anexa 2);
 • acordul părinților (Anexa 3)
Portofoliile de înscriere se depun online (scanate în format PDF într-un document) pe adresa de email elena.isai@ltmcis.ro.
Perioada de depunere a portofoliului: 2 – 8 martie 2022.


         Vineri, 4 martie 2022, elevii Liceului Teoretic ″Miron Costin″ Iași au conturat profilul femeii lider în viața politică, participând la activitatea intitulată generic ″Politica pe tocuri″. Activitatea se înscrie în șirul manifestărilor culturale reunite în calendarul de activități al proiectului „Caleidoscop de Primăvară - ipostaze ale eternului feminin”, inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Iași în parteneriat cu Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași.  Prin exemplele expuse, elevii liceului au evidențiat statutul femeii în societatea contemporană, menționând faptul că acesta a reușind să învingă prejudecățile și să își asume și rolul de valoros Om politic.   
           Coordonatorii activității au fost:  prof. dr. Lucian Podaru, prof. Oana Ionescu și prof. Geanina Mariana Honceriu.
(galerie foto)

Primăvara la Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași - expoziție organizată cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani de existență a școlii. Coordonator: prof. Adrian Grigore


ÎN PERIOADA 01.06.2022-31.08.2027 LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI va implementa proiectul ERASMUS+, Erasmus accreditation in school education 2021-1-RO01-KA120-SCH-000047585
  
Criterii de selecție pentru cadrele didactice din echipa de management a proiectului:
Portofoliul candidatului:
 • cerere de înscriere tip (Anexa 1)
 • copie CI;
 • CV Europass, datat și semnat;
 • scrisoare de intenție cu motivarea participării la activitǎţile      proiectului, obiective și așteptări, disponibilitatea de lucru,      autoaprecierea activității în cadrul proiectelor europene, propuneri de      activități și modalități de diseminare a acestora;
 • pașaport lingvistic Europass;
 • declarație de consimțământ (Anexa 2)
 • grila de autoevaluare (Anexa 3)
 
Pentru detalii consultați procedura de constituire a echipei de managemnt și implementare a proiectului.

Portofoliile de înscriere se depun online (scanate în format PDF într-un document) pe adresa de email elena.isai@ltmcis.ro.
Perioada de depunere a portofoliului: 15 - 21 februarie 2022.
Rezultatele selecției se vor afișa în data de 22 februarie 2022 pe site-ul liceului și pe grupul profesorilor.

Informații privind transferurile intersemestriale, ianuarie 2022:
 • Perioada de depunere a cererilor: 18-19.01.2022
ROFUIP 5447/2020
Nota ME nr. 35869/9.12.2021


         24 septembrie, Ziua Europeană a Sportului Școlar, a fost marcată la Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași prin activități sportive ce s-au desfășurat pe parcursul întregii săptămâni, atât în cadrul orelor de Educație fizică, la toate ciclurile de învățământ, cât și în cadrul altor discipline, precum ora de Dirigenție sau cea de Muzică și mișcare. (mai multe detalii...)

În perioada 3 – 7 septembrie 2021 are loc  transferul elevilor la Liceul Teoretic „Miron Costin”  Iaşi
Toti elevii care au fost admisi, vor lua legatura cu secretariatul scolii in vederea informarii cu privire la disciplinele la care vor sustine examenul de diferenta marti, 7  septembrie 2021, ora 10.


Diplomele de Bacalaureat se eliberează în zilele de 07 – 13 iulie 2021, în intervalul orar 8,30 – 15,00.  Elevii care au depus contestație vor primi diploma marți 13 iulie 2021 în intervalul orar 8,30 – 15,00.

Proiect educațional ”UN COPIL, O RAZĂ DE SOARE!” - s-a desfășurat  în perioada  31 mai – 4 iunie 2021 atât în mediul online cât și cel fizic.

200 EURO pentru acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării unui calculator

Începând din data de 10.05.2021, scenariul de organizare  și desfășurare a cursurilor in Liceul Teoretic ,,Miron Costin" Iași este scenariul 1 (verde) care presupune participarea zilnică a tuturor elevilor în unitatea de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.


În  urma stabilirii la nivelul municipiului Iaşi a datelor privind rata de infectare (1,51) activitățile se vor desfășura in conformitate cu scenariul galben.
Elevii din învățământul primar, cei din clasele a VIII-a si a XII-a vor veni la scoală începând cu 8 februarie in program de dimineață, începând cu ora 9.
Ceilalți elevi din clasele V - VII si IX - XI vor continua învățarea online.
În săptămâna 8 - 12 februarie 2021 activitățile din cadrul săptămânii Şcoala Altfel se vor derula conform programului stabilit anterior.
Alte detalii se vor transmite prin intermediul învățătorilor/ diriginților.

În conformitate cu R.O.F.U.I.P. art.141 alin.1  lit.a) cererile elevilor care au solicitat transferul pentru clasa a IX-a sunt respinse.
Cererile pentru transfer la clasa a X-a și a XI-a sunt respinse din lipsă de locuri.

Conform prevederilor ROFUIP nr. 5.447/ 31.08.2020 , în perioada vacantei intersemestriale (1-5 februarie 2021) are loc  transferul elevilor la   Liceul Teoretic  ″Miron Costin″ Iaşi, în limita locurilor disponibile, după următorul calendar:
• 25-29 ianuarie  2021  pana la ora 12:00 : depunerea/ reînnoirea cererilor la secretariatul unității ;
• 2 februarie 2021: desfășurarea testărilor interdisciplinare, ora 9;
• 3 februarie 2021: desfășurarea examenului de diferențe, după caz,  ora 9;
Condiții necesare pentru aprobarea cererii și susținerea testărilor :
-    media la purtare pentru  semestrul I al anului școlar 2020-2021 să fie 10;
-    media pe  semestrul I să fie cel puțin egală cu ultima medie de la clasa / specializarea la care se solicită transferul.
Testările pentru clasele de liceu se susțin la disciplinele:
• Matematică, fizica  și informatică - pentru clasele de matematică-informatică;
• Biologie, fizică si chimie - pentru clasele de științe ale naturii;
• Limba și literatura română, istorie și logica/psihologie/economie conform nivelului clasei - pentru clasele de științe sociale
• Limba și literatura română, istorie și limba engleză - pentru clasele de filologie.
Transferul este aprobat dacă la toate testările în vederea verificării cunoștințelor se obține nota minimă 7,00 și la diferențe, nota minimă 5,00  (în cazul elevilor de liceu care schimbă profilul și/sau specializarea). În cazul în care există mai mulți elevi care obțin note peste 7,00 la  testarea interdisciplinara și numărul acestora depășește numărul de locuri disponibile, transferul va fi aprobat în ordinea descrescătoare a notelor, în limita numărului de locuri disponibile.
Examenele de diferențe se organizează după afișarea rezultatelor, ca testare interdisciplinară, pe data de  3 februarie 2021, pentru elevii care au obținut minimum 7,00.   Valoarea de inventar pentru tabletele ALLView-distribuite in scoli prin programul ”Educatia in siguranta” (HG 756) este de 738,91 lei.
PENTRU ORICE PROBLEMĂ TEHNICĂ VĂ RUGĂM SĂ INFORMAȚI INGINERUL DE SISTEM (tel. 0731314907), EVITAȚI INTERVENȚIA ASUPRA TABLETEI DEOARECE SE PIERDE GARANȚIA.

Cele 111 tablete repartizate unitatii scolare in baza HG 756/2020  in cadrul Programului național "Educația în siguranță" vor fi puse la dispozitia elevilor din tabelul de mai jos, pentru  folosință gratuită pana la finalizarea cursurilor on line sau a cursurilor din anul scolar 2020 2021. Parintii elevilor vor fi anuntati individual de catre invatatori/diriginti.  
 • Lista beneficiarilor
 • Ridicarea dispozitivelor electronice: vineri, 8 ianuarie 2021 orele 10-16, în amfiteatru liceului, intrarea pe la stradă. Cei care nu reușesc să ajungă în intervalul specificat sunt rugați să vină săptămâna viitoare, după ce își anunță intenția sunând la secretariatul liceului 0232-257408.

5 octombrie, Ziua Mondială a Educației, este zi nelucrătoare, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. 4 din Contractul Colectiv de Muncă nr. 435/ 17.04.2019 Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar. Zi liberă pentru elevi.

Scenariul referitor la desfășurarea cursurilor care se va aplica la nivelul Liceului Teoretic ”Miron Costin” Iași este unul hibrid care corespunde cu scenariul propus pentru municipiu de către DSP.
Colectivele de elevi vor fi împărțite în jumătate și vor participa la cursuri față în față și on line/sincron prin intermediul mijloacelor tehnologice.
Învățătorii/ diriginții vor întocmi repartizarea pe grupe și o vor comunica elevilor și părinților acestora.
Din 30 septembrie 2020, participarea la cursuri față în față se va face prin rotație bisăptămânală.
Programul propus poate suferi modificări de la o zi la alta, în funcție de evoluția epidemiologică la nivelul localității/unității.

Scenariul referitor la desfășurarea cursurilor care se va aplica la nivelul Liceului Teoretic ”Miron Costin” Iași este unul hibrid care corespunde cu scenariul propus pentru municipiu de către DSP.
Colectivele de elevi vor fi împărțite în jumătate și vor participa la cursuri față în față și on line, sincron prin intermediul mijloacelor tehnologice.
Această înjumătățire se va face în ordine alfabetică.
În luna septembrie 2020, participarea la cursuri față în față se va face prin rotație săptămânală:
• 15 – 18.09.2020 – prima jumătate din colectiv
• 21 – 25.09.2020 – a doua jumătate din colectiv
Pentru perioada ulterioară decizia se va lua până pe 25.09.2020 și va fi anunțată din timp. Inclusiv acest program propus poate suferi modificări de la o zi la alta, în funcție de evoluția epidemiologică la nivelul localității/unității.
Învățătorii/ diriginții vor comunica elevilor repartizarea în acele jumătăți de colectiv menționate, cu respectarea ordinii alfabetice.


CONCURS REGIONAL POPAS PE TĂRÂMUL FANTEZIEI - TEHNICA QUILLING
Ediţia a IX-a, 6 martie 2020 (mai multe detalii...)


OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE ISTORIE - 7 martie 2020


Admiterea în clasa a V-a pentru anul școlar 2020-2021 (mai multe detalii...)

*Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor întreținere pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (mai multe detalii...)

CONCURSUL NAȚIONAL TERRA
faza județeană
Sămbătă 29 februarie 2020, ora 10.00 se va desfășura mica Olimpiadă de geografie.
 • Concursul va începe la ora 10.00 și va dura 90 minute.
 • Elevii vor avea asupra lor un act de identitate sau carnetul de elev cu fotografie și vizat la zi, precum și instrumente de scris.
 • Accesul în sălile de concurs se face în intervalul 9.15 - 9.45.


OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”
Etapa județeană, 18 ianuarie 2020


Grupe CEX - biologie clasa a XI-a

5 octombrie 2019, Ziua educației
Cum au marcat elevii clasei a XI-a D „Ziua educației”?
 
         Se întrevedea o zi destul de posomorâtă și rece de început de toamnă. Dar curiozitatea și dorința de a fi alături de colegi (și într-un alt cadru decât cel formal) ne-a scos din casă. Responsabilul clasei noastre cu activitățile educative a venit cu o provocare, invitându-ne la o plimbare cu „Tramvaiul comunismului”. Ne-a întâmpinat un ghid prietenos care ne-a oferit câte un pliant cu imagini ale Iașului de odinioară. A fost ca o călătorie în timp… Pentru noi, multe lucruri pe care le-am auzit erau ca din altă lume, deși doar în urmă cu vreo 30 de ani (aproape dublul vârstei noastre). O incursiune culturală foarte reușită care ne-a oferit atât de multe informații necunoscute de noi până atunci. Nici nu am simțit când au trecut cele două ore de plimbare în bătrânul tramvai ITB „tronca-tronca”.
         Și pentru că nu am fost singurul impresionat, vă transmit și gândurile altor colegi alături de instantaneele nelipsite ale fotografului nostru (David), dar nu înainte de a vă recomanda să faceți această plimbare într-o sâmbătă dimineața, pentru că merită.
       „Chiar dacă titlul de tramvai al comunismului te duce cu gândul la perioada întunecată din trecut, călătoria în acesta nu a fost una nefericită. Am aflat multe lucruri neştiute despre oraşul în care trăiesc, de la mijloace de transport până la importante personalități, monumente şi clădiri. Dintre toate aceste lucruri consider că cel mai important este să deschidem larg ochii deoarece în fiecare zi călătorim prin importante zone ale oraşului şi nu dăm importanță împrejurimilor. Nu realizăm câtă bunătate ne este oferită prin locul în care ne aflăm, religia în care ne-am născut, dând într-un colț evenimentele şi provocărie prin care am trecut pentru a păstra lucrurile aşa cum le ştim. Mult mai mulți oameni ar trebui să afle despre evenimentele istorice deoarece sentimentul de apartenență la un oraş frumos este unul plăcut, meritând a fi trăit de toată lumea.” (David)
        A fost o zi foarte interesantă , într o atmosferă plăcută și relaxată. Am reușit să aflu detalii pe care într o oră obișnuită de istorie nu aveam să le aflu. Am trecut prin zone ale orașului de mii de ori fără a ști însă povestea din spatele locului si a clădirilor respective , deși ieșeană fiind. Cu toate că, în ziua anterioară am avut îndoieli cu privire la această activitate pot zice că a fost mult mai bine să iau parte și să sper că pe viitor genul acesta de activități se vor înmulți. Am aflat multe informații in doua ore deși nu mă asteptam să fie chiar atât de frumos și să mi capteze atenția atât de mult. Super fain! ” (Daniela)
       „Ziua de astăzi a fost foarte interesantă deoarece am aflat lucruri pe care nu le știam despre istoria acestui oraș. Dintre cele prezentate, mi-a atras atenția, în mod special, momentul în care am poposit pentru prima dată și ni s-au prezentat fotografii din vremea comunismului cu Nicolae si Elena Ceaușescu. Consider că a fost o zi utilă și plăcută, atât pentru cultura mea generală cât și pentru timpul petrecut alături de colegii mei și de doamna dirigintă.” (Ciprian)
galerie foto

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2019-2020 va avea loc luni, 9 septembrie, ora 9.00, în curtea interioară a liceului. Elevii vor fi prezenți începând cu ora 8.45.

Toți elevii care au depus cerere de transfer la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași, pentru anul școlar 2019 / 2020, vor susține test pluridisciplinar pe data de 3 septembrie 2019 ora 9,00.Admiterea în clasa a V-a pentru anul școlar 2019-2020 (mai multe detalii...)

Olimpiada de lingvistică „Solomon Marcus” - 17 februarie 2019
 • Proba scrisă individuală va începe la ora 10:00 și va dura, la toate clasele, 3 (trei) ore. Intrarea elevilor în sălile de concurs se va face între orele: 9:00 – 9:30, pe baza unui act de identitate (certificat de naștere, carte de identitate, carnet de elev).

    Un grup de elevi, coordonat de doamnele profesoare, Dăscălescu Anca și Grivincă Oana, a participat, luni, 3 decembrie 2018, la activitatea desfășurată pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, marcând  Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, organizată în parteneriat cu Fundația Star of Hope România. Elevii au ornat Bradul Solidarității din fața Primăriei cu obiecte confecționate chiar de ei, în semn de empatie față de persoanele cu nevoi personale.
         galerie foto

     Cu sufletul la centenar - prezentare
         Astăzi, 29 decembrie 2018, în acordurile Imnului naţional, a fost inaugurată în holul cancelariei Liceului Teoretic Miron Costin, expoziţia Cu drag de centenar, organizată de colectivul clasei I A, sub îndrumarea doamnei  prof. Monica Dumitraşcu. Exponatele au fost o dovadă a creativităţii şi implicării elevilor, fiind variate, confecţionate din câte 100 de piese, pentru a marca acest eveniment.

 Cercul pedagogic al învățătorilor - pliant de prezentare

    Joi, 22 noiembrie 2018, a avut loc în Aula Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iași, Gala Excelenței în Educație. Liceul Teoretic "Miron Costin" Iași a fost reprezentat pe scenă de elevii Diana Motelica, clasa a XI-a B, și Smaranda Iacob, clasa a XII D, premiate cu Mentiune la Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică "Tinerii dezbat", iulie Piatra-Neamț.
    Gândurile olimpicilor noștri încurajează participarea colegilor lor în cât mai multe activități.

"Olimpiada Tinerii dezbat a fost o experiență unică și a reprezentat mult mai mult decât implicarea intr-un concurs important. Deși la început am fost puțin neîncrezătoare, pe parcurs mi-am dat seama că doar prin participarea la astfel de evaluări ajungem să acumulăm noi cunoștințe și sa ne descoperim pasiunile. De aceea îi încurajez pe toți elevii să fie implicați și sa participe la concursurile și olimpiadele școlare." (Iacob Smaranda)
"Pentru mine experiența de olimpic înseamnă o distinsă încununare a muncii mele. Nu mă cred cu nimic diferită de colegii mei sau că nu mă simt pe aceeași lungime de undă cu ei. Pur și simplu mă străduiesc să învăț organizat și eficient, să-mi urmez pasiunea și, în plus, astfel de activități îmi dau posibilitatea de a cunoaște oameni speciali." (Motelica Diana)
galerie foto

OCTOMBRIE – luna  cetățeniei active și a leadershipului

    În cadrul proiectului educațional „Școala pentru valori autentice”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași în anul școlar 2018 – 2019, în luna octombrie sunt promovate cetățenia activă și leadershipul..
    În acest sens, Liceul Teoretic „ Miron Costin” Iași a  desfășurat pe parcursul lunii următoarele activități la care au participat aproximativ 350 elevi, 6 cadre didactice .
  
1.     Ştiai că... Muzeul Municipal trăieşte? Activitatea s-a desfășurat în perioada 1-2 octombrie, în parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, Centrul de Informare Turistica Iasi. Conştientizând importanţa implicării civice şi a voluntariatului în formarea personalităţii elevului,  elevii Liceului Teoretic Miron Costin Iasi, au desfășurat  campania de promovare a Muzeului Municipal Iasi, participand la deschiderea anului universitar, desfasurată sub genericul BUN VENIT la UAIC si au promovat identitatea culturala a comunităţii, oferindu-le studentilor boboci informatii  despre obiectivele culturale si istorice care fac parte din patrimoniul cultural, in special, Muzeul Municipal Iasi.
 2.     Te afli în Iaşi, oraş european! Activitatea s-a desfășurat în data de 5 octombrie. Elevii liceului au realizat un flash-mob în Piața Voievozilor prin care au urmărit  conştientizarea în rândul tinerilor şi a membrilor comunităţii locale cu privire la importanţa implicării active în conservarea patrimoniului cultural al comunităţii, Muzeul Municipal Iași, în vederea înscrierii lui într-un circuit mai larg, al obiectivelor culturale şi istorie din Europa.
 3.     Mentori pentru boboci - Activitatea s-a desfășurat în data de 5 octombrie, în parteneriat cu Clubul Impact, a iniţiativa unui elev de clasa a XII-a, a demarat un proiect de mentorat adresat bobocilor liceului prin care 10 elevi cu rezultate şi activităţi deosebite se implică voluntar în activităţi de tip mentorat menite să faciliteze  adaptarea la viaţa de liceean şi cunoaşterea oportunităţilor educaţionale.
 4.     Oferă jucării şi bucurii - Activitatea s-a desfășurat în data de 5 octombrie, în parteneriat cu Organizaţia Salvati Copiii Iaşi. Elevi de clasa a XII-a şi cei de la ciclul primar au colectat rechizite noi, carti, materiale didactice şi jucării pentru a fi donate şcolilor din meniul rural.
 5.     Mă implic! Activitatea s-a desfășurat în data de 5 octombrie, în parteneriat cu Clubul Impact și cu Asociatiile: Salvati copiii, Moldavia, Leaders, Ajungem Mari. Târgul organizat de Ziua educaţiei a arătat oportunităţi de voluntariat în diferite domenii pentru elevi şi pentru publicul larg. Au participat ONG-uri în care activează elevi şi profesori  sau care au derulat proiecte în decursul timpului cu instituţia noastă.
6.     Toate drumurile duc la muzEU ! Activitatea s-a desfășurat în data de 20 octombrie, în parteneriat  cu Muzeul Municipal Iași. Activitatea s-a constituit într-un marș cu tablouri vivante al circuitului turistic al Iaşului,  contribuind la creşterea atractivităţii muzeului la nivelul diferitelor grupuri sociale  şi categorii de vârstă,   la intensificarea vieţii culturale, cât și la creșterea nivelului de conștientizare a comunității cu privire la necesitatea conservării valorilor, printr-o raportare constructivă la spaţiul european.
 Share books - Activitatea s-a desfășurat în data de 15 octombrie, în parteneriat cu Anticariatul Grumăzescu, Elevii clasei a XII-a A  au amenajat un spaţiu în incinta școlii, etajul I, care să permită să facă schimb liber de cărţi şi să ofere o modalitate diferită de a socializa  în pauze elevilor.  
galerie foto

5 OCTOMBRIE ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI

           Pentru elevii Liceului Teoretic „Miron Costin” ziua de 5 octombrie a însemnat cu adevărat prilej de bucurie și sărbătoare, fiind o zi plină de activități provocatoare, atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. A devenit o tradiție ca în această zi profesorii coordonatori ai activităților extrașcolare să prezinte oferta bobocilor de clasa a IX-a pentru noi înscrieri. Clubul de dezbateri academice „3D: Dezbatem. Demonstrăm. Descoperim.” a organizat o dezbatere demonstrativă în amfiteatrul liceului. Echipa EUROSCOLA a liceului și-a prezentat proiectul în derulare în acest an școlar.
         Soarele a ținut cu noi și curtea a fost plină de curioși care și-au dorit să interacționeze cu voluntarii prezenți cu oferte la târgul special amenajat, organizat de Clubul IMPACT. ONG-uri  invitate: Salvați copiii, Hai pe munte, Cercetașii României, Probike Addiction, Fundația „Noi orizonturi”, Fundația Comunitară etc.  Cei care și-au dorit au participat la ateliere de joc și socializare.
        Și pentru că un moment de celebrare a educației e și prilej de apreciere față de cei care își găsesc timp și pentru pasiunile lor, pe lângă activitățile școlare și extrașcolare organizate în cadrul liceului, participând la numeroase concursuri naționale și internaționale, aceștia au fost premiați pentru performanțele lor în cadrul festiv al zilei.
         Pentru iubitorii de literatură ziua s-a încheiat într-o atmosferă frumoasă și plină de poezie. Devenită tradiție, întâlnirea din cadrul FILIT „Scriitori printre liceeni” a adus în mijlocul nostru oaspeți: poeții Andrei Dósa și Teodor Dună.
galerie foto

 
      28 Septembrie - Ziua Europeană a Sportului Școlar
 
    În această zi, elevii de la Liceul Teoretic Miron Costin - Iași, alături de elevi din 20 de țări europene, au participat la mai multe activități sportive (badminton, fotbal, baschet, ștafete), organizate de catedra de educație fizică și sport.
      Menționăm că aceste acțiuni s-au desfășurat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Erasmus+ și sunt corelate cu Săptămâna Europeană a Sportului si Campania #BeActive.
      Scopul proiectului - crearea unei atmosfere plăcute și distractive pentru tineri prin practicarea activităților fizice, promovarea sănătății și bunăstării pentru învățarea pe tot parcursul vieții, încurajarea incluziunii sociale și dezvoltarea relațiilor de socializare în rândul elevilor, facilitarea legăturilor cu elevi din alte țări europene.

 
DESPRE LET’S DO IT, ROMÂNIA! - septembrie 2018

 
          Asociația Viitorul în Zori, cunoscută sub numele de Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din România. În cei 7 ani de activitate aceasta a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 50 000 de elevi și părinți în proiecte de educație ecologică. Asociația este membră a rețelei internaționale Let`s Do It, World! a cărei activitate a început în 2008, în Estonia.
 Pe data de 15 septembrie 2018 un grup de 75 de elevi și profesori de la Liceul Teoretic ,,Miron Costin,, Iași a participat la Proiectul „Ziua Națională de Curățenie,, printr-o activitate de ecologizare a Zonei de agrement ,,C.A. ROSETTI,, Iași. Alături de alți voluntari s-a reușit curățarea pădurii din apropiere adunându-se peste 100 de saci plini cu deșeuri.
         Proiectul „Ziua Națională de Curățenie” se desfășoară în context global, fiind organizat simultan în 150 de țări sub numele „World Cleanup Day”, și constă într-o acțiune de ecologizare și de responsabilizare a populației privind depozitarea deșeurilor în spații neautorizate.
 • Galerie foto
       

  Inspectoratul Școlar Județean Iași a inițiat, în anul școlar 2017-2018, proiectul "Școala pentru valori autentice". În competiţia pentru luna februarie din cadrul proiectului au fost selectate şcolile cu cele mai vizibile şi de impact proiecte menite să promoveze această valoare, toleranţa. Dintre cele 54 de unităţi de învăţământ din mediul rural şi urban care au participat la competiţie, Liceul Teoretic "M. Costin" Iaşi a câștigat titlul simbolic "Școala Toleranței", pentru ciclul liceal, fiind  evaluat cu punctaj maxim de către comisia judeţeană. Rezultatul obținut este o încununare a muncii în echipă, profesorii implicați  au desfășurat acţiuni extrașcolare inedite şi complexe, au încheiat parteneriate cu o serie de instituţii din județ, reuşind să prezinte valorile toleranţei în contexte diferite. În urma derulării activităților educative din luna februarie, elevii au devenit mai toleranți, mai respectuoși, mai responsabili pentru faptele lor și mai receptivi la problemele comunității în care trăiesc.

              Joi, 20 septembrie 2018, Liceul Teoretic "Miron Costin" Iași a fost gazda dezbaterii organizată de grupul de lucru Iași-Capitala Tineretului din România, cu prilejul candidaturii Iașului la Competiția Națională Iași - Capitala Tineretului din România, 2019-2020. Organizatorii au prezentat elevilor prioritățile programului, partenerii implicați în program, Primăria Municipiului Iași, universitățile ieșene, companii și organizații,  motivând dorința comună a tinerilor și a autorităților de a-și asuma trecerea la un nivel superior de implicare și schimbare a comunității.
 • galerie foto

         Parfum de toamnă la Liceul Teoretic  “Miron Costin” Iași.
        Cu mic cu mare, cu sufletul încărcat de emoție, ne-am adunat deopotrivă elevi, părinți și dascăli să auzim primul clinchet de clopoțel ce dă startul începerii noului an școlar.
        Succes, dragii noștri elevi, în atingerea celor mai înalte culmi ale cunoașterii!
 • galerie foto


  • În cadrul proiectului educațional „Școala pentru valori autentice”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași în anul școlar 2017 – 2018, în luna  februarie este promovată Toleranța.


 • Cercul metodic al profesorilor coordonatori ai comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței din școală. (mai multe detalii...)
  • galerie foto


  • Criterii de selecție pentru etapa națională
  • Accesul participanților în săli se face între orele 8.15 - 8.45 numai pe baza unui act de identitate. Proba scrisă începe la ora 9.00.


                                    


 • 5 octombrie, Ziua Educației
  • Programul activităților
  • Galerie foto

 • Festivitatea de deschidere a anului școlar 2017-2018 va avea loc luni, 11 septembrie, ora 9.00, în curtea interioară a liceului. Elevii vor fi prezenți începând cu ora 8.45.
 • Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași anunță organizarea Concursului
  național  de fizica si chimie pentru  elevii din mediul rural „Impuls Perpetuum”, etapa județeană - 27 mai 2017 (mai multe detalii...)
 • Programul activităților din cadrul proiectului educațional săptămâna 22-26 mai 2017 „Să știi mai multe, să fii mai bun”
 • Avampremieră pentru carieră - festivalul filmelor de prezentare a unităților de învățământ liceal și profesional din Județul Iași - 5 aprilie 2017 (galerie foto)
 • Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași vă invită să participați la deschiderea lucrărilor Simpozionului „Mediul - prezent și perspective pentru un viitor ecologic” - vineri 31 martie 2017, ora 12.00.
 • Olimpiada de științe socio-umane - etapa județeană - 11 martie 2017

 • Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași și Asociația Părinților, Profesorilor și Elevilor, organizează concursul de limba și literatura română și matematică „Materom” în data de 8 aprilie 2017 (mai multe detalii...)
 • Olimpiada Națională de Lingvistică - 21 ianuarie 2017
 • Cusrurile se reiau începând de miercuri, 11 ianuarie 2017.
 • În ședința Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Iași din data de 8 ianuarie 2017 s-a hotărât suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Iași pentru zilele de 9 și 10 ianuarie 2017.
 • Festivitatea de deschidere a anului școlar 2016-2017 va avea loc luni, 12 septembrie, ora 9.00, în curtea interioară a liceului.
Înapoi la cuprins