Evaluarea claselor 2, 4, 6 - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
50 ani
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
1972-2022
Du-te la conținut

Evaluarea claselor 2, 4, 6

Examene
CALENDARUL
de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
în anul școlar 2021-2022
1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:
  • Scris - Limba română - 10 mai 2022
  • Citit - Limba română - 11 mai 2022
  • Matematică - 12 mai 2022
2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:
  • Limba română - 17 mai 2022
  • Matematică - 18 mai 2022
3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:
  • Limbă și comunicare - 25 mai 2022
  • Matematică și Științe ale naturii - 26 mai 2022


Evaluarea la sfârșitul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
anul școlar 2020-2021
1.Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:
Limbă şi comunicare - 12 mai 2021
Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 13 mai 2021

2.Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:
Limba română - 18 mai 2021
Matematică - 19 mai 2021

3.Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:
Scris - Limba română - 25 mai 2021
Citit - Limba română - 26 mai 2021
Matematică - 27 mai 2021Evaluarea la sfârșitul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
anul școlar 2017-2018

 
ORDIN nr. 4.787 din 30 august 2017
 
privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2017-2018
In baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) si (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.401/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului National de Evaluare si Examinare, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin..
   ART. 1
   Se aproba Calendarul de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2017-2018, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   ART. 2
   Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   ART. 3
   Directia generala evaluare si monitorizare invatamant preuniversitar, Directia minoritati, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 
CALENDARUL
 
   de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2017-2018
   1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II:
   Scris - Limba romana - 7 mai 2018
   Scris - Limba materna - 7 mai 2018
   Citit - Limba romana - 8 mai 2018
   Citit - Limba materna - 8 mai 2018
   Matematica - 9 mai 2018
   Scris-Citit - Limba romana pentru minoritatile nationale - 10 mai 2018
 
   2. Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:
   Limba romana - 15 mai 2018
   Matematica - 16 mai 2018
   Limba materna - 17 mai 2018
 
   3. Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a VI-a - EN VI:
   Limba si comunicare - 23 mai 2018
   Matematica si Stiinte ale naturii - 24 mai 2018
Înapoi la cuprins