Evaluarea claselor 2, 4, 6 - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Go to content

Evaluarea claselor 2, 4, 6

Examene
Evaluarea la sfârșitul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
anul școlar 2017-2018

 
ORDIN nr. 4.787 din 30 august 2017
 
privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2017-2018
In baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) si (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.401/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului National de Evaluare si Examinare, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
 
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin..
 
   ART. 1
 
   Se aproba Calendarul de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2017-2018, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
 
   ART. 2
 
   Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
   ART. 3
 
   Directia generala evaluare si monitorizare invatamant preuniversitar, Directia minoritati, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 
CALENDARUL
 
   de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2017-2018
 
   1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II:
 
   Scris - Limba romana - 7 mai 2018
 
   Scris - Limba materna - 7 mai 2018
 
   Citit - Limba romana - 8 mai 2018
 
   Citit - Limba materna - 8 mai 2018
 
   Matematica - 9 mai 2018
 
   Scris-Citit - Limba romana pentru minoritatile nationale - 10 mai 2018
 
 
   2. Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:
 
   Limba romana - 15 mai 2018
 
   Matematica - 16 mai 2018
 
   Limba materna - 17 mai 2018
 
 
   3. Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a VI-a - EN VI:
 
   Limba si comunicare - 23 mai 2018
 
   Matematica si Stiinte ale naturii - 24 mai 2018
Back to content