Euroscola - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
50 ani
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
1972-2022
Du-te la conținut

Euroscola

Proiecte > Proiecte europene
EUROSCOLA 2018 - 2019


         Afișarea rezultatelor evaluării proiectelor câștigătoare în cadrul Competiței Naționale Euroscola 2018/2019 a reperezentat pentru elevii Liceului Teoretic Miron Costin din Iași un prilej de bucurie și de satisfacție, deoarece punctajul obținut i-a situat pe un onorant loc VI în clasamentul celor 11 licee câștigatoare, fiind prima şcoală în clasamentul instituţiilor şcolare din judeţul Iași, înscrise în competiție.
         Acest rezultat a fost obținut cu proiectul de campanie derulat în perioada perioada 1 iulie – 10 octombrie 2018 şi intitulat Să păstrăm memoria comunităţii, să fim noi în Europa!.
         Rezultat al muncii de echipă (o echipa alcătuita din 24 de elevi și doi profesori coordonatori), defășurarea cu succes a acestui proiect va fi recompensată cu o vizită la Parlamentul European de la Strasbourg pe data de 7 martie 2018.
Imaginile ilustrează varietatea activităţilor din calendarul campaniei care a urmărit promovarea unui proiect derulat cu fondurii europene. Ideea campaniei de promovare a proiectului desfăşurat cu finanţare europeană a fost inspirată de două titulaturi importante şi, oarecum complementare, asociate anului 2018, declarat ca Anul European al Patrimoniului Cultural şi Anul Centenarului. Aceste două denumiri sunt relevante pentru cel mai important obiectiv al campaniei de promovare pe care echipa de lucru și-a propus să o deruleze în perioada sus menţionată, şi anume, consolidarea identităţii naţionale prin care să se realizeze asumarea identităţii europene. Campania iniţiată de echipa de proiect a urmărit promovarea proiectului realizat cu fonduri europene intitulat Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului Municipal Iaşi.

         

Felicitări echipei de proiect pentru dăruire și implicare!
Galerie foto


Să păstrăm memoria comunităţii, să fim noi în Europa!
(campanie de promovare)

Conştientizând importanţa implicării civice şi a voluntariatului în formarea personalităţii elevului, în educarea lui în spiritul valorilor europene, Liceul Teoretic ,,Miron Costin Iaşi desfăşoară în perioada 1 iulie – 10 octombrie 2018 campania de promovare Să păstrăm memoria comunităţii, să fim noi în Europa! cu care instituţia se înscrie la ediţia a XI-a (2018-2019) a Concursului Naţional pentru liceeni EUROSCOLA.
Ideea proiectului a fost inspirată de două titulaturi importante şi, oarecum complementare, asociate anului 2018, declarat ca Anul European al Patrimoniului Cultural şi Anul Centenarului. Aceste două denumiri sunt relevante pentru cel mai important obiectiv al campaniei de promovare pe care echipa de lucru îşi doreşte să o deruleze în perioada sus menţionată, şi anume, consolidarea identităţii naţionale prin care să se realizeze asumarea identităţii europene. Campania iniţiată de echipa de proiect va urmări promovarea proiectului realizat cu fonduri europene intitulat Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului Municipal Iaşi.
Prin titlul său, proiectul îşi propune să atragă atenţia asupra importanţei pe care o are pentru generaţiile tinere o identitate naţională bine fundamentată pe memoria colectivă, pe moştenirea culturală a poporului, pentru definirea conştiinţei apartenenţei la o familie multiculturală, cea a Uniunii Europene. Având ca premisă importantă cunoaşterea valorilor europene şi a nevoilor Uniunii de a răspunde provocărilor timpurilor în care trăim, a modului în care aceasta sprijină prin fonduri europene creşterea calităţii vieţii colective, proiectul se va constitui într-o abordare creativă şi de impact a tematicii propuse de organizatorii concursului, al cărei scop principal va fi creşterea implicării tinerilor în activităţile de voluntariat şi implicit în acţiuni de diseminare care, extinse la nivelul comunităţii locale şi perpetuate, pot contribui la consolidarea şi promovarea identităţii culturale a comunităţii, a regiunii şi a ţării.
Cele mai importante obiective ale proiectului sunt:
-creşterea nivelului de informare a grupului-ţintă prin furnizarea de informaţii referitoare la funcţionarea instituţiilor europene, valorile promovate de Uniunea Europeană, legislaţia europeană, proiectele cu finanţare europeană etc.;
- sporirea gradului de conştientizare în rândul tinerilor şi a membrilor comunităţii locale cu privire la importanţa implicării active în conservarea patrimoniului cultural al comunităţii în vederea înscrierii lui într-un circuit mai larg, al obiectivelor culturale şi istorie din Europa;
-diseminarea şi promovarea proiectului realizat cu fonduri europene prin intermediul unor activităţi de informare şi publicitate;
- promovarea valorilor istorice şi culturale, a potenţialului turistic al oraşului , al zonei şi, implicit al ţării;
-consolidarea conştiinţei de cetăţean european prin asumarea şi promovarea identităţii naţionale;
-dezvoltarea spiritului civic, competitiv şi creativ al elevilor, a capacităţii organizatorice şi a abilităţilor de comunicare în spiritul plurilingvismului.
Proiectul se va desfăşura prin parcurgerea următoarelor etape:
1.      Etapa de documentare (documentarea pe site-ul oficial al concursului/al muzeului, stabilirea echipei, încheierea de parteneriate, alegerea titlului proiectului, crearea paginilor de popularizare ).
2.      Etapa de informare (culegere de informaţii de la faţa locului cu privire la grupul-ţintă, cu privire la derularea proiectului realizat cu fonduri europene, desfăşurarea unei campanii informative atât la nivelul instituţiei, cât şi la nivelul comunităţii prin distribuire de fluturaşi, pliante, roll-up etc.)
3.      Etapa de implementare (ateliere de lucru, dezbateri, acţiuni de promovare, întâlniri, activităţi de impact la nivelul instituţiilor implicate/ al comunităţii locale).
4.      Etapa de evaluare şi de realizare a produselor finale (broşură, suport video, afiş, portofoliu).
Ne propunem ca acest proiect să contribuie la popularizarea instituţiei culturale, a proiectelor europene destinat dezvoltării vieţii cetăţenilor, răspunzând în acelaşi timp provocării lansate de Uniunea Europeană prin declararea anului 2018 ca Anul european al patrimoniului cultural şi, nu în ultimul rând, criteriilor pentru participarea la Concursul Naţional pentru liceeni EUROSCOLA (2018).
Mai multe detalii despre activităţile desfăşurate se găsesc pe pagina de facebook a proiectului (https://www.facebook.com/LTMCIasiEuroscola2018/).

ECHIPA DE PROIECT
Profesori coordonatori:
·         prof. Elena-Larisa Târzianu (tel. 0745323738, tarzianularisa@yahoo.com)
·         prof. Geanina Mariana Honceriu (tel. 0741575506, honceriug@yahoo.fr )
ELEVI:
1.       Târnoveanu Tudor Gabriel
2.      Sîrghe Bogdan Valentin
3.      Mandache Bianca Alexandra
4.      Apopuțoaei George Alexandru
5.      Vamanu Mara
6.      Ocneanu Vlad
7.      Bura Ștefan
8.      Olăreanu Bianca
9.      Motelica Diana
10. Bordeianu Ecaterina
11. Roșcan Oana
12. Bojă Bianca
13. Luca Ștefania
14. Deliu Carla
15. Roca Alexandru
16. Măzăreanu Florin
17. Ostan Andreea
18. Prisacaru Larisa
19. Săcăleanu Bianca
20. Căbălău Dragoș
21. Popa Alexandru
22. Alexandrescu Roxana
23. Plămadă Fineas
24. Stan Mădălina

EUROSCOLA 2015 - 2016


 • Sărăcia - o problemă socială?
 • O zi de vacanță pentru copiii din gara CUG
 • ÎmprEUnă împotriva sărăciei – o altă șansă copilăriei
 • Galerie foto

Joi, 16 iulie 2015, o zi obişnuită de vacanţă în care un grup de 24 de elevi de le Liceul Teoretic Miron Costin din Iaşi, au lăsat deoparte activităţile specifice acestei perioade şi au parcurs drumul, oarecum anevoios, până la o haltă dezafectată din zona CUG pentru a cunoaşte şi a întinde o mână de ajutor celor cinci familii care trăiesc acolo în condiţii greu de imaginat.
Această primă întâlnire, emoţionantă încă de la primii paşi pe care elevii i-au făcut într-un perimetru în care sărăcia este la ea acasă, marchează debutul unui proiect de voluntariat mai amplu, intitulat sugestiv ÎmprEUnă împotrivă sărăciei- o altă şansă copilăriei cu care instituţia se înscrie la ediţia a VIII-a a Concursului naţional pentru liceeni EUROSCOLA. Ideea proiectului a fost inspirată de un aticol din presa locală, apărut la începutul lunii iulie cu privire la situaţia dificilă a unor copii a căror existenţă de zi cu zi se asociază unei realităţi dureroase: sărăcia.
În sprijinul celor 15 copii care trăiesc aici, elevii voluntari implicaţi în proiect au gândit activităţi care să le ofere nu doar ajutor material (rechizite, cărţi, articole vestimentare), ci şi activităţi cu caracter educativ precum vizite la muzee, ateliere de lucru, ore de limba engleză şi de iniţiere în utilizarea calculatorului, întâlniri cu cadre medicale etc.
După cum ei înşişi au marturisit, ceea ce îi va determina pe aceşti elevi să revină în mijlocul acelor oameni este spranţa pe care au citit-o în ochii lor şi bucuria sufletelor care i-au primit cu zâmbetul inocent  specific copilăriei.

         


 • Rezultatele selecției
 • Prima întâlnire va avea loc miercuri, 17 iunie 2015, ora 10.00, în Laboratorul de fizică
EUROSCOLA 2013 - 2014


    Afișarea rezultatelor evaluării proiectelor câștigătoare în cadrul Competiței Naționale Euroscola 2013/2014 a reperezentat pentru elevii Liceului Teoretic Miron Costin din Iași un prilej de bucurie și de satisfacție deoarece punctajul obținut i-a situat pe un onorant loc III în clasamentul celor 11 licee câștigătoare.
    Acest rezultat a fost obținut cu proiectul de campanie derulat în perioada 15 mai – 25 septembrie 2013, intitulat Viitorul mEU contează! Al tău?!...VOTează!, proiect care și-a propus să atragă atenţia asupra importanţei pe care un vot, exprimat responsabil, o poate avea asupra viitorului cetăţeanului european, în general, dar mai ales, al tânărului cu o conştiinţă europeană în formare. Având ca premisă importantă un nivel scăzut al cunoaşterii de către tinerii cu drept de vot a drepturilor ce le revin prin statutul de cetăţean al Uniunii Europene, proiectul se va constitui într-o abordare creativă şi de impact a tematicii propuse de organizatorii concursului, al cărei scop principal va fi creşterea implicării tinerilor în luarea deciziilor care îi privesc în calitate de cetăţeni europeni.
Rezultat al muncii de echipă (o echipa alcătuita din 24 de elevi și doi profesori coordonatori), defășurarea cu succes a acestui proiect va fi recompensată cu o vizită la Parlamentul European de la Strasbourg pe data de 30 ianuarie 2014.


Viitorul mEU conteazã! Al tãu?!...VOTeazã! (proiect de campanie)

Echipa de proiect invitã elevii liceului (cu vârste cuprinse între 16 - 18 ani) la SELECTIA pentru conceperea si implementarea proiectului de campanie "Drepturile noastre în Uniunea Europeanã".
Selectia va avea loc vineri, 17 mai 2013, ora 12, la laboratorul de fizicã si va consta în:

 • Interviu în limba englezã sau francezã

 • Verificarea cunostintelor cu privire la drepturile care decurg din statutul de cetãtean al Uniunii Europene

Sunt disponibile 24 de locuri.

Profesori coordonatori:

 • prof. Genovica Vulpoi

 • prof. Geanina Honceriu

 • prof. Larisa Tarzianu

 • prof. Diana Mazga

 • prof. Daniela Ciubotariu

Au participat si 25 de elevi, cu varste intre 15 si 18 ani, buni cunoscatori ai limbii engleze si ai istoriei Uniunii Europene.

Drumul nostru prin Europa - "intinerariu" intercultural si plurilingvistic: Budapesta, Praga, Paris, Strasbourg, VienaEUROSCOLA 2010

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeanã si pentru a promova participarea lor la constructia Uniunii Europene. Scopul programului este sã aducã împreunã elevii de liceu din cele 27 de state membre, oferindu-le ocazia de a afla cum functioneazã Parlamentul European.
Zilele Euroscola sunt organizate la Strasbourg de mai multe ori pe an. La fiecare eveniment, se adunã sute de tineri din Uniune pentru a concura în cadrul unor teme privind constructia si viitorul Europei. Participantii la Strasbourg sunt împãrtiti în grupuri multilingvistice, interactionând cu coechipierii lor si cu cei din celelalte grupuri într-o altã limbã decât cea maternã. În cursul zilei Euroscola, elevii au ocazia de a participa la dezbateri în plenul Parlamentului si în sãlile unde îsi desfãsoarã de obicei activitatea comisiile pe probleme, simulând activitatea deputatilor europeni. La sfârsitul zilei, fiecare participant primeste un certificat de participare semnat de Presedintele Parlamentului European.
Acest concurs este deschis copiilor cu vârste între 16 si 18 ani. Fiecare liceu poate fi reprezentat de un numãr de maxim 25 de copii, 3 profesori coordonatori si 1 profesor observator.
Criteriile de evaluare sunt urmãtoarele: creativitatea si noutatea conceptului; concentrarea pe tema datã, precum si pe caracterul de informare al evenimentului; nivelul de cunoastere a Parlamentului European si a importantei alegerilor europene, corecta identificare a publicului tintã si adaptarea mesajului la acest public; tehnicile de comunicare folosite; coerenta si complexitatea proiectului; suporturile si materialele realizate/utilizate pentru realizarea proiectului; modalitatea de prezentare a proiectului (scop, obiective, tinte, participanti, descriere etc.) si a realizãrii sale (materiale audio/video, albume, pagini de Internet etc.) cãtre Biroul de Informare al Parlamentului European.
Proiectul intitulat FII LIMPEDE! VOTEAZÃ!, clasat al doilea în clasamentul celor 10 licee câstigãtoare pe tarã, la cea de a doua editie a Competitiei Nationale EUROSCOLA 2010, s-a dorit o abordare creativã si inovatoare a tematicii de concurs (alegerile europarlamentare), un rãspuns la provocarea lansatã de institutiile uniunii europene în încercarea de a pune Europa în miscare cu ajutorul ideilor. Punctajul obtinut de echipã a reflectat originalitatea, creativitatea, documentarea sustinutã si, nu în ultimul rând, cunostintele temeinice de limbã englezã.
Proiectul a fost coordonat de urmãtoarele cadre didactice:
prof. Genovica Vulpoi
prof. Geanina Honceriu
prof. Larisa Târzianu
prof. Diana Mazga
prof. Daniela Ciubotariu


Pentru a viziona o prezentare a activitãtii desfãsurate la Parlamentul European, vã rugam sã accesati
urmatorul link

Înapoi la cuprins