Comisii de lucru - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
50 ani
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
1972-2022
Du-te la conținut

Comisii de lucru

Management

COMISIILE PE PROBLEME

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022 
 

I. Comisii cu caracter permanent

1. Comisia  pentru curriculum
 Prof. Hadarag-Necoară Marnela,  director - responsabil
 Prof. Isai Elena Lăcrămioara – Limbă şi comunicare
 Prof. Galeș Violeta – Matematică şi ştiinţe
 Prof. Panaite Elena - Valerica – Om şi societate
 Prof. Honceriu Geanina Mariana – Arte, educaţie fizică şi sport și Tehnologii
 Prof. Dăscălescu Anca Denisa – Învăţământ primar

2. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC)
 Prof. Munteanu Alina Elena – responsabil
 Prof. Mazga Diana Mihaela – reprezentant cadre didactice
 Prof. …………………………… - reprezentant cadre didactice
 Prof. Panaite Elena-Valerica – Reprezentantul Sindicatului AS-IS Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași
 …………….. – Reprezentantul părinților
 …………… -  elev, clasa a X-a E – Reprezentantul elevilor
 .............................. – Reprezentantul Consiliului local

3. Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM)  și  pentru Situații de Urgență
 Prof. Hadarag-Necoară Marnela, director – președinte
 Prof. Machiu Ana Gabriela – responsabil SSM
 Ing. Dumitriu Gabriela – laborantă
 Dr. Ivan Cristina – medic de medicina muncii
 Prof. Antici Adina – responsabil S.U.
 Prof. Panaite Elena-Valerica – reprezentantul cadrelor didactice
 Ing.Lupu Gelu – administrator de patrimoniu

4. Comisia pentru control managerial intern (SCIM)
 Prof. Honceriu Geanina Mariana, director adjunct – președinte
 Prof. Stanciu Adriana – secretar
Membri:
 Prof. Munteanu Alina Elena – activitate instructiv educativă
 Ec. Popa Ioana – Compartiment Contabilitate
 Olteanu Paula – Compartiment Secretariat
 Adm. Lupu Gelu – Compartiment Administrativ

5. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
 Prof. Stanciu Adriana – responsabil comisie și Grup acțiune antibullying
 Prof. Vacariu Claudia – membru Grup de acțiune antibullying
 Prof. Farcaș Valentina
 Prof. Rudac Mădălina
 Prof. Preda Iuliana
 Prof. Mocanu Laura Georgiana - membru Grup acțiune antibullying
 Prof. Pintilie Mirela – consilier scolar, membru Grup acțiune antibullying
 Prof. Scutaru Alina – siguranța pe internet
 Ag. de poliție Melinte Mihail – poliţist proximitate
 ………………………….. – Reprezentantul părinților

II. Comisii cu caracter temporar

1. Comisia pentru programe și proiecte educative ( activități extrașcolare și europene)
 Prof. Mazda Diana Mihaela – coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
 Membri:
- Prof. Isai Elena-Lacramioara – responsabil proiecte europene
- Prof.Vacariu Claudia
- Prof. Farcaș Valentina
- Prof. Ciubotariu Daniela
- Prof. Andrei Cristina
- Prof. Bizim Săndica – responsabil reviste școlare
- Prof.  Munteanu Alina
- Prof. Amariei-Hondrea Oana
- Prof. Dumitru Ana-Maria
- Prof. Stancu Alina
- Prof. Agheorghiesei Gicuta- Elena
- Prof. Prisacaru Mihaela
- Prof. Staicu Cătălin
- Prof. Macovei Crina
- Prof. Dorofte Dan – responsabil activități sportive

2. Comisia pentru întocmirea orarului și organizarea serviciului în școală
 Prof. Hadarag-Necoară Marnela, director – responsabil
 Prof. Agheorghiesei Tatiana – întocmirea orarului
 Prof. Prisacaru Pansela Elena – întocmirea orarului
 Prof. Scutaru Alina Sorina – întocmirea graficului cadrelor didactice de serviciu în școală

3. Comisia pentru notare ritmică, frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar
 Prof. Hadarag-Necoară Marnela, director – președinte
 Prof. Podaru Ioan-Lucian – responsabil comisie
 Prof. Andrei Elena – Cristina – secretar comisie (centralizează date)
 Prof. Vizitiu Catalina – clasele  I – IV
 Prof. Galeș Violeta – clasele V – VIII
 Prof. Petroșanu Constantin- clasele IX – X
 Prof  Pascaru Dragoș – clasele XI – XII  
 Olteanu Paula – secretar șef
 Baron Claudiu – inginer de sistem

4. Comisia pentru programe de susținere educațională (burse, navetă, tichete sociale, rechizite, etc)
 Prof. Honceriu Geanina Mariana, director adjunct -  preşedinte
 Prof. Vizitiu Cătălina – învățământ primar
 Prof. Preda Iuliana – învățământ gimnazial
 Prof. Ciubotariu Daniela – învățământ liceal ciclul inferior
 Prof. Antici Adina – învățământ liceal ciclul superior
 Olteanu Paula – secretariat
 Juverdeanu Andreea – contabilitate

5. Comisia de inventariere
 Prof. Honceriu Geanina Mariana, director adjunct – presedinte
 Luchian Lacramioara - bibliotecar
 Olteanu Paula – secretar
 Prof. Mihăescu Manuela
 Juverdeanu Andreea - administrator  financiar

6. Comisia de arhivare, de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate
 Prof. Honceriu Geanina Mariana, director adjunct – președinte
  ec. Popa Ioana – Administrator finaciar,  responsabil
 Bejinariu Mihaela – secretar șef
 Ing.Dumitriu Camelia Gabriela  - laborant
 Ing.Lupu Gelu  -administrator patrimoniu
 Luchian Lăcrămioara- bibliotecar

7. Comisia de gestionare SIIIR
 Prof. Hadarag-Necoară Marnela, director – presedinte
 Ing.Baron Claudiu – inginer de sistem
 Olteanu Paula – secretar
 Ec.Popa Ioana – Administrator finaciar
 Ing.Lupu Gelu – administrator de patrimoniu

8. Comisia pentru aplicarea programului guvernamental „Corn şi lapte” (dacă se va relua programul)
 Lupu Gelu – responsabil
 Prof. Staicu Cătălin
 Prof. Vizitiu Catalina
 Prof. Bortoae Mihaela
 Prof. Rudac-Peterca Madalina
 Prof. Macovei Crina
 Prof. Dăscălescu  Anca Denisa
 Prof. Andrei Cristina
 Prof. Stanciu Adriana
 Prof. Farcaș Valentina
 Prof. Vacariu Claudia
 Prof. Galeș Violeta
 Prof. Prisacaru Mihaela
 Prof. Agache Luminița
 Prof. Preda Iuliana


III. Comisii cu caracter ocazional

1. Comisia pentru organizarea examenelor
 Prof. Hadarag-Necoară Marnela – preşedinte
 Prof. Honceriu Geanina Mariana
 Prof. Amariei Hondrea Oana
 Prof. Podaru Lucian
 Prof. Galeș Violeta
 Prof. Agheorghiesei Tatiana
 Secretar, Bejinariu Mihaela
 Administrator finaciar, ec. Popa Ioana

2. Comisia pentru consiliere și orientare şcolară şi profesională
 Prof. Pintilie Mirela  – responsabil
 Prof. Bortoae Mihaela – responsabil învățământ primar
 Prof. Galeș Violeta – responsabil gimnaziu
 Prof. Bizim Săndica – responsabil liceu curs inferior
 Prof. Prisacaru Elena – Pansela – responsabil liceu  curs superior
 Toți diriginții

3. Comisia de recepție bunuri
 Prof. Honceriu Geanina Mariana, director adjunct - președinte
 Ing. Lupu Gelu – responsabil
 Ing. Baron Claudiu – inginer sistem
 Ing. Dumitriu Gabriela - laborant

4. Comisia pentru revizuirea și completarea regulamentului intern
 Prof. Bizim Sandica– responsabil
 Prof. Panaite Elena-Valerica
 Prof. Dascalescu Anca-Denisa
 Prof. Machiu Ana
 Reprezentantul Consiliului Elevilor
 Reprezentantul părinților

5. Comisia pentru monitorizarea eticii și deontologiei profesionale
 Prof.Petrosanu Constantin – responsabil; consilier de etica
 Prof. Stanciu Adriana
 Prof. Isai Elena Lăcrămioara
 Prof. Adina Antici
 Prof. Pintilie Mirela
 Prof. Panaite Elena-Valerica – reprezentantul Sindicatului AS-IS Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași

6. Comisia de comunicare cu părinții
 Prof. Pintilie Mirela  – responsabil comisie
 Prof. Dăscălescu Anca Denisa– responsabil învățământ primar
 Prof. Prisacaru Mihaela.– responsabil învățământ gimnazial
 Prof  Bizim Săndica  – responsabil învățământ liceal – ciclul inferior
 Prof  Munteanu Alina Elena.– responsabil învățământ liceal – ciclul superior

7. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică
 Prof. Hondrea Amariei Oana – responsabil
 Prof. Farcaș Valentina
 Prof. Stancu Alina

8. Comisia de mentorat a cadrelor didactice debutante
 Prof. Bizim Săndica – responsabil
 Prof. Panaite Elena-Valerica
 Prof. Machiu Ana-Gabriela


Director,
Prof. Hadarag-Necoară Marnela

Înapoi la cuprins