Comisii de lucru - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Go to content

Comisii de lucru

Management

COMISIILE PE PROBLEME

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017 - 2018 
 
I. Comisii cu caracter permanent

 1.     Comisia  pentru curriculum
 
 
Ø  Prof. Dobre Viorica,  director - responsabil
 
Ø  Prof.Târzianu Elena Larisa  – Limbă şi comunicare
 
Ø  Prof.Condrea  Adriana  – Matematică şi ştiinţe
 
Ø  Prof.Panaite Elena – Valerica – Om şi societate
 
Ø  Prof.Scutaru Sorina Alina – Arte, educaţie fizică şi sport și Tehnologii
 
Ø  Prof. Dascalescu Anca-Denisa– Învăţământ primar
 
 
2.     Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC)
 
Ø  Prof.Munteanu Alina Elena – responsabil
 
Ø  Prof.Bucuci Anca Cristina – reprezentantul cadrelor didactice
 
Ø  Prof.Mazga Diana Mihaela – reprezentantul cadrelor didactice
 
Ø  Prof.Medrihan Claudia – Reprezentantul Sindicatului AS-IS Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași
 
Ø  Zaharia Brandusa– Reprezentantul părinților
 
Ø  Bura Stefan-elev, clasa a X-a D - Reprezentantul elevilor
 
Ø  Surdu Gabriel- Reprezentantul Consiliului local
 
Ø  Caba Eugen -  Reprezentantul Consiliului local
 
 
3.     Comisia pentru perfecționare și formare continuă
 
Ø  Prof.Panaite Elena  Valerica - responsabil
 
Ø  Prof.Bizim Săndica
 
Ø  Prof.Mihăescu Manuela
 
Ø  Prof. Grivinca Oana
 
 
4.     Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM)  și  Situații de Urgență
 
Ø  Prof.Dobre Viorica, director – președinte
 
Ø  Prof.Bejan Monica Liliana – responsabil SSM
 
Ø  Dumitriu Gabriela - laborantă
 
Ø  Dr. Ivan Cristina – medic de medicina muncii
 
Ø  Prof.Antici Adina – responsabil S.U.
 
Ø  Prof. Ivascu Vica-reprezentantul cadrelor didactice
 
Ø  Lupu Gelu – administrator de patrimoniu
 
 
5.     Comisia pentru control managerial intern (SCIM)
 
Ø  Prof. Vulpoi Genovica – director adjunct – președinte
 
Ø  Prof.Hadarag Necoara Marnela - secretar
 
Membri:
 
Ø  Prof. Munteanu Alina Elena - activitate instructiv educativă
 
Ø  Ec. Popa Ioana- Compartiment Contabilitate
 
Ø  Bejinariu Mihaela-Aida - Compartiment Secretariat
 
Ø  Adm.Lupu Gelu - Compartiment Administrativ
 
 
6.     Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
 
Ø  Prof. Stanciu Adriana – responsabil
 
Ø  Prof. Honceriu Geanina Mariana
 
Ø  Prof .Dumitrașcu Maria-Monica
 
Ø  Prof. Vacariu Claudia
 
Ø  Prof. Pintilie Mirela -psihopedagog
 
Ø  Prof.Asofiei Simina– siguranța pe internet
 
Ø  Motelica Diana- elev, clasa a X-a B
 
Ø  Blaga Cătălin  –  părinte
 
Ø  Perju Cecilia – părinte
 
Ø  Ungureanu Constantin– poliţist proximitate
 
 
7.     Comisia pentru programe și proiecte educative ( activități extrașcolare și europene)
 
Ø  Prof. Honceriu Geanina Mariana –coordonator pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare
 
Ø  Membri
 
-       Prof. Bucuci Anca Cristina – responsabil proiecte europene
 
-       Prof. Ciubotariu Daniela
 
-       Prof. Mazga Diana
 
-       Prof. Dumitrașcu Maria Monica – responsabil clasele I-IV
 
-       Prof.Vacariu Claudia – responsabil clasele V – VIII
 
-       Prof. Stanciu Adriana– responsabil clasele IX-X
 
-       Prof. Bizim Sandica- responsabil clasele XI-XII
 
-       Prof. Machiu Ana
 
-       Prof. Ivascu Vica
 
-       Prof. Hadarag-Necoara Marnela
 
-       Prof. Isai Elena-Lacramioara
 
-       Prof. Amariei-Hondrea Oana
 
-       Prof. Dumitru Ana-Maria
 
II. Comisii cu caracter temporar

 
1.     Comisia pentru notare ritmică, frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar
 
Ø  Prof. Dobre Viorica – președinte
 
Ø  Prof.Ungureanu Nicoleta Sînziana – responsabil comisie
 
Ø  Preof.Vizitiu Catalina – clasele  I – IV
 
Ø  Prof.Galeș Violeta – clasele V – VIII
 
Ø  Prof.Petroșanu Constantin  – clasele IX – X
 
Ø  Prof.Mihaescu Manuela–  clasele XI – XII
 
Ø  Bejinariu Mihaela - secretar șef
 
Ø  Baron Claudiu-inginer de sistem
 
 
2.     Comisia pentru întocmirea orarului și organizarea serviciului în școală
 
Ø  Prof.Dobre Viorica – responsabil
 
Ø  Prof.Agheorghiesei Tatiana – întocmirea orarului
 
Ø  Prof.Prisacaru Pansela Elena – întocmirea orarului
 
Ø  Prof.Scutaru Alina Sorina – întocmirea graficului cadrelor didactice de serviciu în școală
 
Prof.Hadarag-Necoară Marnela – întocmirea graficului elevilor de serviciu în școală  
 
 
3.     Comisia pentru programe de susținere educațională (burse, navetă)
 
Ø  Prof.Vulpoi Genovica, director adjunct -  preşedinte
 
Ø  Prof.Vizitiu Catalina– învățământ primar
 
Ø  Prof.Preda Iuliana – învățământ gimnazial
 
Ø  Prof.Agache Luminita- învățământ liceal ciclul inferior
 
Ø  Prof.Vacaru Maria – învățământ liceal ciclul superior
 
Ø  Olteanu Paula –secretariat
 
Ø  Popa Ioana–contabilitate
 
 
4.     Comisia de inventariere
 
Ø  Prof.Vulpoi Genovica, director adjunct-presedinte
 
Ø  Luchian Lacramioara - bibliotecar
 
Ø  Olteanu Paula- secretar
 
Ø  Prof.Tara Loredana
 
Ø  Prof.Mihaescu Manuela
 
Ø  Juverdeanu Andreea- administrator  financiar
 
 
5.     Comisia de arhivare, de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate
 
Ø  Prof.Vulpoi Genovica, director adjunct - președinte
 
Ø  Ec. Popa Ioana- responsabil
 
Ø  Bejinariu Mihaela - secretar șef
 
Ø  Dumitriu Camelia Gabriela  - laborant
 
Ø  Lupu Gelu  -administrator patrimoniu
 
Ø  Luchian Lăcrămioara- bibliotecar
 
Ø  Juverdeanu Andreea- administrator financiar
 
 
6.     Comisia de gestionare SIIIR
 
Ø  Prof. Dobre Viorica-director - presedinte
 
Ø  Baron Claudiu- inginer de sistem
 
Ø  Bejinariu Mihaela-Aida- secretar șef
 
Ø  Olteanu Paula- secretar
 
Ø  Popa Ioana- contabil șef
 
Ø  Lupu Gelu – administrator de patrimoniu
 
 
7.     Comisia pentru aplicarea programului guvernamental „Corn şi lapte”
 
Ø  Lupu Gelu – responsabil
 
Ø  Prof.Dăscălescu  Anca Denisa
 
Ø  Prof.Cojocaru Ana/Medrihan Maria Claudia
 
Ø  Prof.Grivincă Oana Cristina
 
Ø  Prof.Vizitiu Catalina
 
Ø  Înv.Avasâlcei Neculai
 
Ø  Prof.Țară Loredana
 
Ø  Prof.Dumitrașcu Maria Monica
 
Ø  Prof. Honceriu Geanina
 
Ø  Prof. Preda Iuliana
 
Ø  Prof.Machiu Ana Gabriela
 
Ø  Prof.Dumitru Ana Maria
 
Ø  Prof.Ivașcu Vica
 
Ø  Prof.Vacariu Claudia
 
Ø  Prof.Munteanu Alina-Elena
 
Ø  Prof.Galeș Violeta
 
III. Comisii cu caracter ocazional

 1.     Comisia pentru organizarea examenelor
 
 
Ø  Prof.Dobre Viorica, director -  preşedinte
 
Ø  Prof.Vulpoi Genovica
 
Ø  Prof.Condrea  Adriana
 
Ø  Prof.Panaite Elena – Valerica
 
Ø  Prof.Gales Violeta
 
Ø  Bejinariu Mihaela Aida
 
Ø  Popa Ioana
 
 
2.     Comisia pentru consiliere și orientare şcolară şi profesională
 
Ø  Prof.Pintilie Mirela  – responsabil
 
Ø  Prof.Dascalescu Anca-Denisa– responsabil învățământ primar
 
Ø  Prof.Munteanu Alina– responsabil gimnaziu
 
Ø  Prof.Agache Luminita– responsabil liceu curs inferior
 
Ø  Prof.Prisacaru Pansela-Elena– responsabil liceu  curs superior
 
Ø  Toți diriginții
 
 
3.     Comisia de recepție bunuri
 
Ø  Prof.Vulpoi Genovica, director adjunct - președinte
 
Ø  Lupu Gelu – responsabil
 
Ø  Baron Claudiu – inginer sistem
 
Ø  Dumitriu Gabriela - laborant
 
 
4.     Comisia pentru revizuirea și completarea regulamentului intern
 
Ø  Înv.Avasâlcei Neculai – responsabil
 
Ø  Prof.Condrea Adriana
 
Ø  Prof.Dascalescu Anca-Denisa
 
Ø  Prof.Panaite Elena – Valerica
 
Ø  Reprezentantul Consiliului Elevilor: Popa Adrian-clasa a  XI-a A
 
Ø  Reprezentantul părinților: Drobota Milina
 
            
 
5.     Comisia pentru monitorizarea eticii și deontologiei profesionale
 
Ø  Prof. Stanciu Adriana  – responsabil; consilier de etica
 
Ø  Prof. Isai Elena Lăcrămioara
 
Ø  Prof. Hadarag Necoară Marnela
 
Ø  Prof. Dăscălescu Anca Denisa
 
Ø  Prof. Panaite Elena – Valerica – reprezentantul Sindicatului AS-IS Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași
 
 
6.     Comisia pentru recensământul populației școlare
 
Ø  Prof.Medrihan Claudia – responsabil
 
Ø  Prof.Grivincă Oana Cristina
 
Ø  Prof.Vizitiu Catalina
 
Ø  Înv.Avasâlcei Neculai
 
Ø  Prof.Țară Loredana
 
Ø  Prof.Dumitrașcu Maria Monica
 
Ø  Prof.Dăscălescu  Anca Denisa
 
 
7.     Comisia de comunicare cu părinții
 
Ø  Prof.Pintilie Mirela  – responsabil comisie
 
Ø  Prof.Vizitiu Catalina– responsabil învățământ primar
 
Ø  Prof.Munteanu Alina Elena– responsabil învățământ gimnazial
 
Ø  Prof.Bizim Săndica  – responsabil învățământ liceal – ciclul inferior
 
Ø  Prof.Mazga Diana-Mihaela– responsabil învățământ liceal – ciclul superior
 
Back to content