Comisii de lucru - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Go to content

Main menu:

Comisii de lucru

Management

COMISIILE PE PROBLEME

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017 
 
I. Comisii cu caracter permanent

 1.      Comisia  pentru curriculum
ØProf. Dobre Viorica,  director - responsabil
ØProf. Târzianu Elena Larisa  – Limbă şi comunicare
ØProf. Condrea  Adriana  – Matematică şi ştiinţe
ØProf. Panaite Elena – Valerica – Om şi societate
ØProf. Scutaru Sorina Alina – Arte, educaţie fizică şi sport și Tehnologii
ØProf. Medrihan Claudia – Învăţământ primar
 
2.      Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC)
 ØProf. Munteanu Alina Elena – responsabil
ØProf. Bucuci Anca Cristina – reprezentantul cadrelor didactice
ØProf. Mazga Diana Mihaela – reprezentantul cadrelor didactice
ØProf. Medrihan Claudia – Reprezentantul Sindicatului AS-IS Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași
ØZaharia Brandusa– Reprezentantul părinților
ØCorban Marilena-  elev, clasa a XII-a E - Reprezentantul elevilor
ØIstrate Marcel- Reprezentantul Consiliului local
ØUngureanu Mihail-  Reprezentantul Consiliului local
 
3.      Comisia pentru perfecționare și formare continuă
ØProf. Panaite Elena  Valerica - responsabil
ØProf. Bizim Săndica
ØProf. Mihăescu Manuela
ØProf. Medrihan Maria Claudia
 
4.      Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM)  și  Situații de Urgență
ØProf. Dobre Viorica, director – președinte
ØProf. Bejan Monica Liliana – responsabil SSM
ØDumitriu Gabriela - laborantă
ØDr. Crivoi Petre – medic de medicina muncii
ØProf. Antici Adina – responsabil S.U.
ØProf. Ivascu Vica-reprezentantul cadrelor didactice
ØLupu Gelu – administrator de patrimoniu
 
5.      Comisia pentru control managerial intern (SCIM)
ØProf. Vulpoi Genovica – director adjunct – președinte
ØProf. Hadarag Necoara Marnela - secretar
Membri:
ØProf. Munteanu Alina Elena - activitate instructiv educativă
ØEc. Hutanu Carolina - Compartiment Contabilitate
ØBejinariu Mihaela - Compartiment Secretariat
ØAdm. Lupu Gelu - Compartiment Administrativ
 
6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
ØProf. Stanciu Adriana – responsabil
ØProf. Honceriu Geanina Mariana
ØProf .Dumitrașcu Maria-Monica
ØProf. Vacariu Claudia
ØProf. Pintilie Mirela -psihopedagog
ØProf. Porof  Ioan– siguranța pe internet
ØȚîbîncu Andreea Mădălina- elev, clasa a XII-a C
ØBlaga Cătălin  –  părinte
ØPerju Cecilia – părinte
 ØUngureanu Constantin– poliţist proximitate
 
7.      Comisia pentru programe și proiecte educative ( activități extrașcolare și europene)
ØProf. Honceriu Geanina Mariana –coordonator pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare
ØMembri
-          Prof. Bucuci Anca Cristina – responsabil proiecte europene
-          Prof. Ciubotariu Daniela
-          Prof. Mazga Diana
-          Prof. Dumitrașcu Maria Monica – responsabil clasele I-IV
-          Prof. Vacariu Claudia – responsabil clasele V – VIII
-          Prof. Stanciu Adriana– responsabil clasele IX-X
-          Prof. Bizim Sandica- responsabil clasele XI-XII
-          Prof. Antici Adina
-          Prof. Ivascu Vica
-          Prof. Hadarag-Necoara Marnela
-          Prof. Isai Elena
-          Prof. Pintilie Mirela
-          Prof. Dumitru Ana-Maria
  
II. Comisii cu caracter temporar
 
1.      Comisia pentru notare ritmică, frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar
ØProf. Dobre Viorica – președinte
ØProf. Ungureanu Nicoleta Sînziana – responsabil comisie
ØProf. Vizitiu Catalina – clasele  I – IV
ØProf. Galeș Violeta – clasele V – VIII
ØProf. Petroșanu Constantin  – clasele IX – X
ØProf. Mihaescu Manuela–  clasele XI – XII
ØBejinariu Mihaela - secretar șef
ØBaron Claudiu-inginer de sistem
 
2.      Comisia pentru întocmirea orarului și organizarea serviciului în școală
ØProf. Dobre Viorica – responsabil
ØProf. Agheorghiesei Tatiana – întocmirea orarului
ØProf. Prisacaru Pansela Elena – întocmirea orarului
ØProf. Scutaru Alina Sorina – întocmirea graficului cadrelor didactice de serviciu în școală
ØProf. Hadarag-Necoară Marnela – întocmirea graficului elevilor de serviciu în școală
 
3.      Comisia pentru programe de susținere educațională (burse, navetă)
 
ØProf. Vulpoi Genovica, director adjunct -  preşedinte
ØProf. Dăscălescu Anca – învățământ primar
ØProf. Isai Elena Lăcrămioara – învățământ gimnazial
ØProf. Agache Luminita- învățământ liceal ciclul inferior
ØProf. Vacaru Maria – învățământ liceal ciclul superior
ØOlteanu Paula –secretariat
ØHutanu Carolina–contabilitate
 
4.      Comisia de inventariere
ØProf. Vulpoi Genovica, director adjunct-presedinte
ØLuchian Lacramioara - bibliotecar
ØOlteanu Paula- secretar
ØProf. Tara Loredana
ØProf. Mihaescu Manuela
ØJuverdeanu Andreea- administrator  financiar
 
5.      Comisia de arhivare, de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate
ØProf. Vulpoi Genovica, director adjunct - președinte
ØEc. Huțanu Carolina - responsabil
ØBejinariu Mihaela - secretar șef
ØDumitriu Camelia Gabriela  - laborant
ØLupu Gelu  -administrator patrimoniu
ØLuchian Lăcrămioara- bibliotecar
ØJuverdeanu Andreea- administrator financiar
 
6.      Comisia de gestionare SIIIR
ØProf. Dobre Viorica-director - presedinte
ØBaron Claudiu- inginer de sistem
ØBejinariu Mihaela-Aida- secretar șef
ØOlteanu Paula- secretar
ØHutanu Carolina- contabil șef
ØLupu Gelu – administrator de patrimoniu
 
7.      Comisia pentru aplicarea programului guvernamental „Corn şi lapte”
ØLupu Gelu – responsabil
ØProf. Dăscălescu  Anca Denisa
ØProf. Medrihan Maria Claudia
ØProf. Grivincă Oana Cristina
ØProf. Vizitiu Catalina
ØÎnv. Avasâlcei Neculai
ØProf. Țară Loredana
ØProf. Dumitrașcu Maria Monica
ØProf. Dăscălescu  Anca Denisa
ØProf. Machiu Ana Gabriela
ØProf. Dumitru Ana Maria
ØProf. Ivașcu Vica
ØProf. Vacariu Claudia
ØProf. Munteanu Alina-Elena
ØProf. Galeș Violeta
ØProf. Amariei-Hondrea Oana
ØProf. Isai Elena Lăcrămioara

III. Comisii cu caracter ocazional

 
1.      Comisia pentru organizarea examenelor
ØProf. Dobre Viorica, director -  preşedinte
ØProf. Vulpoi Genovica
ØProf. Condrea  Adriana
ØProf. Panaite Elena – Valerica
ØProf. Țară Loredana
ØBejinariu Mihaela Aida
ØHuțanu Carolina
 
2.      Comisia pentru consiliere și orientare şcolară şi profesională
ØProf. Pintilie Mirela  – responsabil
ØProf. Medrihan Claudia Maria – responsabil învățământ primar
ØProf. Amariei -Hondrea Oana  – responsabil gimnaziu
ØProf. Hadarag-Necoară Marnela – responsabil liceu curs inferior
ØProf. Antici Adina Ionela  – responsabil liceu  curs superior
ØToți diriginții
 
3.      Comisia de recepție bunuri
ØProf. Vulpoi Genovica, director adjunct - președinte
ØLupu Gelu – responsabil
ØBaron Claudiu – inginer sistem
ØDumitriu Gabriela - laborant
 
4.      Comisia pentru revizuirea și completarea regulamentului intern
ØÎnv. Avasâlcei Neculai – responsabil
ØProf. Condrea Adriana
ØProf. Dăscălescu Anca Denisa
ØProf. Panaite Elena – Valerica
ØReprezentantul Consiliului Elevilor: Popa Adrian-clasa a  X-a A
ØReprezentantul părinților: Pintilie Irina          
 
5.      Comisia pentru monitorizarea eticii și deontologiei profesionale
ØProf. Stanciu Adriana  – responsabil; consilier de etica
ØProf. Isai Elena Lăcrămioara
ØProf. Hadarag Necoară Marnela
ØProf. Dăscălescu Anca Denisa
ØProf. Panaite Elena – Valerica – reprezentantul Sindicatului AS-IS Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași
 
6.      Comisia pentru recensământul populației școlare
ØProf. Medrihan Claudia – responsabil
ØProf. Grivincă Oana Cristina
ØProf. Vizitiu Catalina
ØÎnv. Avasâlcei Neculai
ØProf. Țară Loredana
ØProf. Dumitrașcu Maria Monica
ØProf. Dăscălescu  Anca Denisa
 
7.      Comisia de comunicare cu părinții
ØProf. Pintilie Mirela  – responsabil comisie
ØProf. Medrihan Claudia Maria  – responsabil învățământ primar
ØProf. Munteanu Alina Elena– responsabil învățământ gimnazial
ØProf. Bizim Săndica  – responsabil învățământ liceal – ciclul inferior
ØProf. Mazga Diana-Mihaela– responsabil învățământ liceal – ciclul superior

Back to content | Back to main menu