Comisii de lucru - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Go to content

Main menu:

Comisii de lucru

Management

COMISIILE PE PROBLEME

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017 - 2018 
 
I. Comisii cu caracter permanent

 1.     Comisia  pentru curriculum
Ø Prof. Dobre Viorica,  director - responsabil
Ø Prof.Târzianu Elena Larisa  – Limbă şi comunicare
Ø Prof.Condrea Adriana  – Matematică şi ştiinţe
Ø Prof.Panaite Elena – Valerica – Om şi societate
Ø Prof.Scutaru Sorina Alina – Arte, educaţie fizică şi sport și Tehnologii
Ø Prof. Dascalescu Anca-Denisa– Învăţământ primar
2.     Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC)
Ø Prof.Munteanu Alina Elena – responsabil
Ø Prof.Bucuci Anca Cristina – reprezentantul cadrelor didactice
Ø Prof.Mazga Diana Mihaela – reprezentantul cadrelor didactice
Ø Prof.Medrihan Claudia – Reprezentantul Sindicatului AS-IS Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași
Ø Zaharia Brandusa– Reprezentantul părinților
Ø Bura Stefan-elev, clasa a X-a D - Reprezentantul elevilor
Ø Surdu Gabriel- Reprezentantul Consiliului local
Ø Caba Eugen - Reprezentantul Consiliului local
3.     Comisia pentru perfecționare și formare continuă
Ø Prof.Panaite Elena  Valerica - responsabil
Ø Prof.Bizim Săndica
Ø Prof.Mihăescu Manuela
Ø Prof. Grivinca Oana
4.     Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM) și  Situații de Urgență
Ø  Prof.Dobre Viorica, director – președinte
Ø  Prof.Bejan Monica Liliana – responsabil SSM
Ø  Dumitriu Gabriela - laborantă
Ø  Dr. Ivan Cristina – medic de medicina muncii
Ø Prof.Antici Adina – responsabil S.U.
Ø Prof. Ivascu Vica-reprezentantul cadrelor didactice
Ø  Lupu Gelu – administrator de patrimoniu
5.     Comisia pentru control managerial intern (SCIM)
Ø Prof. Vulpoi Genovica – director adjunct – președinte
Ø Prof.Hadarag Necoara Marnela - secretar
Membri:
Ø Prof. Munteanu Alina Elena - activitate instructiv educativă
Ø Ec. Popa Ioana- Compartiment Contabilitate
Ø Bejinariu Mihaela-Aida - Compartiment Secretariat
Ø Adm.Lupu Gelu - Compartiment Administrativ
6.     Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
Ø Prof. Stanciu Adriana – responsabil
Ø Prof. Honceriu Geanina Mariana
Ø Prof .Dumitrașcu Maria-Monica
Ø Prof. Vacariu Claudia
Ø Prof. Pintilie Mirela -psihopedagog
Ø Prof.Asofiei Simina– siguranța pe internet
Ø Motelica Diana- elev, clasa a X-a B
Ø Blaga Cătălin –  părinte
Ø Perju Cecilia – părinte
Ø Ungureanu Constantin– poliţist proximitate
7.     Comisia pentru programe și proiecte educative ( activități extrașcolare și europene)
Ø Prof. Honceriu Geanina Mariana –coordonator pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare
Ø Membri
-       Prof. Bucuci Anca Cristina – responsabil proiecte europene
-       Prof. Ciubotariu Daniela
-       Prof. Mazga Diana
-       Prof. Dumitrașcu Maria Monica – responsabil clasele I-IV
-       Prof.Vacariu Claudia – responsabil clasele V – VIII
-       Prof. Stanciu Adriana– responsabil clasele IX-X
-       Prof. Bizim Sandica- responsabil clasele XI-XII
-       Prof. Machiu Ana
-       Prof. Ivascu Vica
-       Prof. Hadarag-Necoara Marnela
-       Prof. Isai Elena-Lacramioara
-       Prof. Amariei-Hondrea Oana
-       Prof. Dumitru Ana-Maria
 
II. Comisii cu caracter temporar

1.     Comisia pentru notare ritmică, frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar
Ø Prof. Dobre Viorica – președinte
Ø Prof.Ungureanu Nicoleta Sînziana – responsabil comisie
Ø Preof.Vizitiu Catalina – clasele  I – IV
Ø Prof.Galeș Violeta – clasele V – VIII
Ø Prof.Petroșanu Constantin  – clasele IX – X
Ø Prof.Mihaescu Manuela–  clasele XI – XII
Ø Bejinariu Mihaela - secretar șef
Ø Baron Claudiu-inginer de sistem
2.     Comisia pentru întocmirea orarului și organizarea serviciului în școală
Ø Prof.Dobre Viorica – responsabil
Ø Prof.Agheorghiesei Tatiana – întocmirea orarului
Ø Prof.Prisacaru Pansela Elena – întocmirea orarului
Ø Prof.Scutaru Alina Sorina – întocmirea graficului cadrelor didactice de serviciu în școală
Prof.Hadarag-Necoară Marnela – întocmirea graficului elevilor de serviciu în școală
3.     Comisia pentru programe de susținere educațională (burse, navetă)
Ø Prof.Vulpoi Genovica, director adjunct -  preşedinte
Ø Prof.Vizitiu Catalina– învățământ primar
Ø Prof.Preda Iuliana – învățământ gimnazial
Ø Prof.Agache Luminita- învățământ liceal ciclul inferior
Ø Prof.Vacaru Maria – învățământ liceal ciclul superior
Ø Olteanu Paula –secretariat
Ø Popa Ioana–contabilitate
4.     Comisia de inventariere
Ø Prof.Vulpoi Genovica, director adjunct-presedinte
Ø Luchian Lacramioara - bibliotecar
Ø Olteanu Paula- secretar
Ø Prof.Tara Loredana
Ø Prof.Mihaescu Manuela
Ø Juverdeanu Andreea- administrator  financiar
5.     Comisia de arhivare, de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate
Ø Prof.Vulpoi Genovica, director adjunct - președinte
Ø Ec. Popa Ioana- responsabil
Ø Bejinariu Mihaela - secretar șef
Ø Dumitriu Camelia Gabriela  - laborant
Ø Lupu Gelu -administrator patrimoniu
Ø Luchian Lăcrămioara- bibliotecar
Ø Juverdeanu Andreea- administrator financiar
6.     Comisia de gestionare SIIIR
Ø Prof. Dobre Viorica-director - presedinte
Ø Baron Claudiu- inginer de sistem
Ø Bejinariu Mihaela-Aida- secretar șef
Ø Olteanu Paula- secretar
Ø Popa Ioana- contabil șef
Ø Lupu Gelu – administrator de patrimoniu
7.     Comisia pentru aplicarea programului guvernamental „Corn şi lapte”
Ø Lupu Gelu – responsabil
Ø Prof.Dăscălescu Anca Denisa
Ø Prof.Cojocaru Ana/Medrihan Maria Claudia
Ø Prof.Grivincă Oana Cristina
Ø Prof.Vizitiu Catalina
Ø Înv.Avasâlcei Neculai
Ø Prof.Țară Loredana
Ø Prof.Dumitrașcu Maria Monica
Ø Prof. Honceriu Geanina
Ø Prof. Preda Iuliana
Ø Prof.Machiu Ana Gabriela
Ø Prof.Dumitru Ana Maria
Ø Prof.Ivașcu Vica
Ø Prof.Vacariu Claudia
Ø Prof.Munteanu Alina-Elena
Ø Prof.Galeș Violeta
III. Comisii cu caracter ocazional

 1.     Comisia pentru organizarea examenelor
Ø Prof.Dobre Viorica, director -  preşedinte
Ø Prof.Vulpoi Genovica
Ø Prof.Condrea Adriana
Ø Prof.Panaite Elena – Valerica
Ø Prof.Gales Violeta
Ø Bejinariu Mihaela Aida
Ø Popa Ioana
2.     Comisia pentru consiliere și orientare şcolară şi profesională
Ø Prof.Pintilie Mirela  – responsabil
Ø Prof.Dascalescu Anca-Denisa– responsabil învățământ primar
Ø Prof.Munteanu Alina– responsabil gimnaziu
Ø Prof.Agache Luminita– responsabil liceu curs inferior
Ø Prof.Prisacaru Pansela-Elena– responsabil liceu  curs superior
Ø Toți diriginții
3.     Comisia de recepție bunuri
Ø Prof.Vulpoi Genovica, director adjunct - președinte
Ø Lupu Gelu – responsabil
Ø Baron Claudiu – inginer sistem
Ø Dumitriu Gabriela - laborant
4.     Comisia pentru revizuirea și completarea regulamentului intern
Ø Înv.Avasâlcei Neculai – responsabil
Ø Prof.Condrea Adriana
Ø Prof.Dascalescu Anca-Denisa
Ø Prof.Panaite Elena – Valerica
Ø Reprezentantul Consiliului Elevilor: Popa Adrian-clasa a  XI-a A
Ø Reprezentantul părinților: Drobota Milina
            
5.     Comisia pentru monitorizarea eticii și deontologiei profesionale
Ø Prof. Stanciu Adriana  – responsabil; consilier de etica
Ø Prof. Isai Elena Lăcrămioara
Ø Prof. Hadarag Necoară Marnela
Ø Prof. Dăscălescu Anca Denisa
Ø Prof. Panaite Elena – Valerica – reprezentantul Sindicatului AS-IS Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași
6.     Comisia pentru recensământul populației școlare
Ø Prof.Medrihan Claudia – responsabil
Ø Prof.Grivincă Oana Cristina
Ø Prof.Vizitiu Catalina
Ø Înv.Avasâlcei Neculai
Ø Prof.Țară Loredana
Ø Prof.Dumitrașcu Maria Monica
Ø Prof.Dăscălescu Anca Denisa
7.     Comisia de comunicare cu părinții
Ø Prof.Pintilie Mirela  – responsabil comisie
Ø Prof.Vizitiu Catalina– responsabil învățământ primar
Ø Prof.Munteanu Alina Elena– responsabil învățământ gimnazial
Ø Prof.Bizim Săndica  – responsabil învățământ liceal – ciclul inferior
Ø Prof.Mazga Diana-Mihaela– responsabil învățământ liceal – ciclul superior
Back to content | Back to main menu