KA229 ERASMUS+ - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Go to content

KA229 ERASMUS+

Proiecte > LLP/ Eramus+
       
         ÎN PERIOADA 01.11.2019-30.10.2021 LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI
va implementa ȋn calitate de partener
       Proiectul de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, schimb interşcolar, KA229 ERASMUS+ „Balancing Ecology and Economy – A Global Challange” (2019-1-DE03-KA229-059618_6)
Citerii de selecție pentru elevii din echipa de lucru a proiectului:
       • Portofoliul candidatului:
 cerere de înscriere tip (Anexa 1)
 copie CI/BI;
 CV Europass, datat și semnat;
 scrisoare de intenție cu motivarea participării la activitǎţile proiectului, obiective și așteptări, disponibilitatea de lucru, modul în care candidatul își propune să utilizeze, în școală și în comunitate, competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare;
 pașaport lingvistic Europass;
 dovezi ale rezultatelor remarcabile obținute la activitățile școlare sau extrașcolare;
 scrisoare de recomandare din partea dirigintelui (Anexa 2);
 acordul părinților (Anexa 3)
       • Interviul de selecție în limba engleză, pentru cei ce doresc să participe la mobilități (12 elevi + 8 rezerve) – minimum nivel A2 (Grila de evaluare)
Perioada de depunere a portofoliului la secretariatul liceului: 21 - 25 octombrie 2019.
       Data și locul desfășurării interviului în limba engleză: 28-29 octombrie 2019, sala: cabinet activități extracurriculare, începând cu ora 10.00. (Planificarea va fi afișată la avizier, pe site și la sala de examinare).
       SELECȚIA ELEVILOR SE VA EFECTUA DUPĂ VERIFICAREA ÎNTRUNIRII TUTUROR CRITERIILOR DE ELIGIBILIATE (Anexa 4) A CANDIDAȚILOR. CANDIDAȚII NEELIGIBILI NU VOR PUTEA PARTICIPA LA PROBELE DE SELECȚIE.

 
Conținutul acestui material aparține în exclusivitate Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași și nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a ANPCDEFP
 


#ERASMUSDAYS 2019
 
10-12 octombrie
 
 
        Zilele Erasmus în acest an ne-au reunit într-o suită de activități, încercând să sporim vizibilitatea proiectului nostru KA229 „Balancing Ecology and Economy – A Global Challenge”. O echipă de elevi voluntari din clasa a XI-a D au transmis pliante de informare elevilor de liceu și au pregătit materiale de prezentare a țărilor ce fac parte din proiect (Olanda, Danemarca, Spania, Polonia, Germania), alături de elemente specifice sistemelor de învățământ din aceste țări, folosindu-se de platforma Eurydice. Întâlnirea desfășurată în amfiteatrul liceului a reunit peste 150 de elevi de liceu, interesați de proiecte Erasmus, ce au fost invitați să răspundă și unui chestionar electronic pentru a vederea care sunt domeniile de interes ale acestora și care sunt activitățile pe care le consideră esențiale formării lor. Rezultatele acestui chestionar vor ajuta echipa de proiect să-și contureze mai bine profilul activităților, dar vor fi punct de referință și pentru alte proiecte europene pe care liceul nostru dorește să le dezvolte în următorii ani.   
 
        Tot sub egida Erasmus Days, clubul de dezbateri academice al liceului „3D: Dezbatem. Demonstrăm. Descoperim”, a organizat o dezbatere demonstrativă. Activitatea a fost susținută în amfiteatrul liceului de către membrii avansați ai clubului, ce se bucură de o bogată și apreciată activitate atât la nivelul județului, cât și la nivel național prin participarea în fiecare an la Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”. „Bobocii” claselor a IX-a, interesați de arta oratoriei și a persuasiunii au fost invitați să se alăture clubului și să se implice în viitoarele noastre activități.
 
        Într-o atmosferă vrednică de efervescența tinerească a elevilor noștri, emoțiile și oboseala organizatorilor s-au risipit și a adus un plăcut sentiment de satisfacție și împlinire, simțindu-se membrii unei comunități Erasmus, comunitate pe care ne dorim s-o lărgim tot mai mult.
        Cei care sunt interesați pot completa chestionarul Erasmus+
Galerie foto


ÎN PERIOADA 01.11.2019-30.10.2021 LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI
va implementa ȋn calitate de partener

Proiectul de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, schimb interşcolar, KA229 ERASMUS+ „Balancing Ecology and Economy – A Global Challange” (2019-1-DE03-KA229-059618_6)

Citerii de selecție pentru cadrele didactice din echipa de implementare a proiectului:
• Portofoliul candidatului:
 copie CI/BI;
 CV Europass, datat și semnat;
 scrisoare de motivație cu motivarea participării la activitǎţile proiectului, obiective și așteptări, disponibilitatea de lucru, autoaprecierea activității (ce vă recomandă), propuneri de activități și modalități de diseminare a acestora;
 pașaport lingvistic Europass;

• Interviul de selecție

Perioada de depunere a portofoliului la secretariatul liceului: 1 - 4 octombrie 2019.
Data și locul desfășurării interviului: 7 octombrie 2019, sala: cabinet activități extracurriculare, începând cu ora 11.00. (Planificarea va fi anunțată pe grup).

Back to content