Admiterea în liceu - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
50 ani
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
1972-2022
Du-te la conținut

Admiterea în liceu

Examene

Admiterea in liceu pentru anul scolar 2022-2023

Dosarele  elevilor  repartizați  în clasa a IX-a  la Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași,  în urma admiterii computerizate  pentru anul școlar   2022 -  2023   se primesc în următoarele zile: 15, 18, 19, 20 iulie 2022 între orele  9,00 –15,00
Acte  necesare  pentru încrierea  în clasa  a IX-a anul  şcolar 2022 – 2023:
- Dosar  
- Certificatul de naştere şi Cartea de identitate  în copie legalizată  (de școala de proveniență);
- Adeverinţă cu notele şi media generală la Evaluarea Națională 2022;
- Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
- Fişa medicală;
- Copie xerox după cărţile de identitate (părinţi / tutore);
- Cerere de înscriere – formular tip


Admiterea in liceu pentru anul scolar 2021-2022

Acte  necesare  pentru încrierea  în clasa  a IX-a anul  şcolar  2021 – 2022:
- Dosar  
- Certificatul de naştere şi Cartea de identitate  în copie legalizată  (de şcoala de proveniență);
- Adeverinţă cu notele şi media generală la Evaluarea Națională și media de admitere;
- Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
- Fişa medicală;
- Copie xerox după cărţile de identitate (părinţi / tutore);

Dosarele se primesc în perioada: 26 – 28 iulie 2021, între orele 8,30 -  15,30

Duminică, 25 iulie 2021, până la ora 16,00, părintele/susținătorul legal își va exprima intenția de depunere a dosarului la adresa de e-mail: secretariat@ltmcis.ro
Dosarele se pot depune în format fizic sau prin e-mail la adresa secretariat@ltmcis.ro, în perioada 26-28 iulie, în intervalul orar 8,30-15,30.
În situația în care dosarul se transmite prin mijloace  electronice candidații au obligația de a prezenta în format fizic, documentele care au stat la baza înscrierii, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.


Admiterea in liceu pentru anul scolar 2020-2021

În  perioada  13 - 17 iulie și 20 iulie 2020, absolvenţii claselor a VIII-a, depun la unităţile  şcolare la care au fost declaraţi admişi,  dosarele de înscriere  pentru clasa a IX-a,  anul şcolar 2020/2021, cuprinzând actele de studii în original.
    Dosarul va cuprinde următoarele acte:

 Dosar
 Cerere de înscriere ( tip de la comisia de înscriere)
 Certificatul de naştere şi Carte de identitate ale elevului legalizate de către unitatea școlară de proveniență;
 Copie după actele de identitate ale parintilor;
 Adeverinţă cu notele la Evaluarea Naţională;
 Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale)
 Fişa medicală;

Admiterea in liceu pentru anul scolar 2019-2020

În  perioada  15 - 18 iulie 2019, absolvenţii claselor a VIII-a, depun la unităţile  şcolare la care au fost declaraţi admişi,  dosarele de înscriere  pentru clasa a IX-a,  anul şcolar 2019/2020, cuprinzând actele de studii în original.
    Dosarul va cuprinde următoarele acte:
 Dosar
 Cerere de înscriere ( tip de la comisia de înscriere)
 Certificatul de naştere şi Carte de identitate ale elevului legalizate de către unitatea școlară de proveniență;
 Copie după actele de identitate ale parintilor;
 Adeverinţă cu notele la Evaluarea Naţională;
 Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale)
 Fişa medicală;


Admiterea in liceu pentru anul scolar 2017-2018

Admiterea in liceu pentru anul scolar 2016-2017

  • În  perioada  21  – 29 iulie 2016, între orele 9.00 - 15.00, absolvenţii claselor a VIII-a, depun la unităţile  şcolare la care au fost declaraţi admişi,  dosarele de înscriere  pentru clasa a IX-a  an şcolar 2016 – 2017, cuprinzand actele de studii in original.
    Dosarul va cuprinde următoarele acte:

 Cererea de înscriere
 Certificatul de naştere şi Carte de identitate ale elevului;
 Adeverinţă cu notele la Evaluarea Naţională;
 Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
 Copie dupa actele de identitate ale parintilor;
 Fişa medicală;

  • Pentru clasele X-XI
Toti elevii care au solicitat transferul la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași vor susține un test pluridisciplinar din materia studiată în anul de studiu absolvit, în funcție de profilul și specializarea solicitată, indiferent de școala de proveniență, după cum urmează:
Profil umanist:
 specializarea filologie:
 limba română,istorie, limba engleză
 specializarea științe sociale: limba română, istorie, socio-umane ( logică,psihologie, economie)

Profil real:
 specializarea - științe ale naturii: matematică, fizică, chimie
 specializarea - matematică-informatică: matematică, fizică, informatică

Testul se va susține vineri, 2 septembrie 2016 începând cu ora 900.Admiterea in liceu pentru anul scolar 2014-2015

Calendarul de
desfasurare a admiterii

Admiterea in liceu pentru anul scolar 2013-2014
Informatii legate de Admiterea in liceu din anii trecuti

Înapoi la cuprins