Achiziții - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
50 ani
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
1972-2022
Du-te la conținut

Achiziții

Management

Anunțuri de intenție


Liceul Teoretic Miron Costin  Iași intenționează să achiziționeze: Servicii proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL - extindere corp școală (mai multe detalii...)
Anunțuri expirate:
 

Liceul Teoretic Miron Costin  Iași intenționează să achiziționeze 2 Retele calculatoare
1.      Modalitatea de atribuire: achiziție directă on-line
2.      Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut cu condiția îndeplinirii și respectării cerințelor solicitate în caietul de sarcini. În situația în care ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic sigilat depus la sediul  Liceului Teoretic Miron Costin  Iași, strada Mușatini nr. 12, în vederea departajării ofertelor. În solicitare se vor menționa data, locul și ora la care se vor deschide noile oferte.
3.      Valoarea estimată a contractului este de 150000 lei, TVA inclusă.
4.    Cod CPV: 32410000-0 Retea locala
5.      Condiții de livrare: Bunurile  vor fi livrate la sediul Liceului Teoretic Miron Costin Iași, strada Mușatini nr. 12.
6.      Dupa semnarea contractului furnizorul va emite factură, plata efectuându-se în termen de 30 de zile de la recepția bunurilor, în contul deschis la Trezorerie.
7.      Modul de prezentare a ofertei:
Oferta tehnică si Oferta financiară se va depune în plic sigilat la sediul  Liceului Teoretic Miron Costin  Iași, strada Mușatini nr. 12, jud. Iași.
Condiții de participare: Documentația se va solicita in scris pe adresa de email lic_miron_costin@yahoo.ca
Ofertantul desemnat castigator va posta oferta in SEAP.
Odată cu oferta tehnică, ofertantul va depune următoarele documente:
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016, completată conform Formularului nr. 1
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016, completată conform Formularului nr. 2. Se vor prezenta: Certificat de atestare fiscală (datorii restante la bugetul general consolidat) din care să reiasă obligațiile exigibile și certificat de atestare fiscală (datorii restante la bugetul local) din care să reiasă obligațiile exigibile.
- Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016, completată conform Formularului nr. 3.
- Declaratie privind neincadrarea  in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Viorica Dobre – director, Genovica Vulpoi-director adjunct, Ioana Popa –contabil sef, membrii Compartimentului de Achiziții Publice: Claudiu Baron – informatician, Gelu Lupu – administrator de patrimoniu.
8.      Data și ora limită de depunere a ofertelor:  
Oferta tehnică:              20.11.2017, ora 14;
Oferta financiară:         20.11.2017, ora 14.
9.      Valabilitatea ofertei: 30 de zile.
Eventualele clarificări sau informații suplimentare se pot solicita la 0731314907 sau e-mail: lic_miron_costin@yahoo.ca.

Liceul Teoretic Miron Costin  Iași intenționează să achiziționeze 2 Retele calculatoare
 
1.      Modalitatea de atribuire: achiziție directă on-line
2.      Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut cu condiția îndeplinirii și respectării cerințelor solicitate în caietul de sarcini. În situația în care ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic sigilat depus la sediul  Liceului Teoretic Miron Costin  Iași, strada Mușatini nr. 12, în vederea departajării ofertelor. În solicitare se vor menționa data, locul și ora la care se vor deschide noile oferte.
3.      Valoarea estimată a contractului este de 150000 lei, TVA inclusă.
 4.      Cod CPV: 32410000-0 Retea locala
 5.      Condiții de livrare: Bunurile  vor fi livrate  la sediul Liceului Teoretic Miron Costin  Iași, strada Mușatini nr. 12.
6.      Dupa semnarea contractului furnizorul va emite factură, plata efectuându-se în termen de 30 de zile de la recepția bunurilor, în contul deschis la Trezorerie.
7.      Modul de prezentare a ofertei:
Oferta tehnică si Oferta financiară se va depune în plic sigilat la sediul  Liceului Teoretic Miron Costin  Iași, strada Mușatini nr. 12, jud. Iași.
Condiții de participare: Documentația se va solicita in scris pe adresa de email lic_miron_costin@yahoo.ca
Ofertantul desemnat castigator va posta oferta in SEAP.
Odată cu oferta tehnică, ofertantul va depune următoarele documente:
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016, completată conform Formularului nr. 1
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016, completată conform Formularului nr. 2. Se vor prezenta: Certificat de atestare fiscală (datorii restante la bugetul general consolidat) din care să reiasă obligațiile exigibile și certificat de atestare fiscală (datorii restante la bugetul local) din care să reiasă obligațiile exigibile.
- Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016, completată conform Formularului nr. 3.
- Declaratie privind neincadrarea  in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Viorica Dobre – director, Genovica Vulpoi-director adjunct, Ioana Popa –contabil sef, membrii Compartimentului de Achiziții Publice: Claudiu Baron – informatician, Gelu Lupu – administrator de patrimoniu.
 
8.      Data și ora limită de depunere a ofertelor:  
Oferta tehnică:              14.11.2017, ora 14;
Oferta financiară:         14.11.2017, ora 14.
9.      Valabilitatea ofertei: 30 de zile.
 
Eventualele clarificări sau informații suplimentare se pot solicita la 0731314907 sau e-mail: lic_miron_costin@yahoo.ca.
Înapoi la cuprins